A A A

JUDECĂTORIA UNGHENI A CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU A IMPLICA COMUNITATEA LOCALĂ ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU JUSTIȚIABILI.

 

    Judecătoria Ungheni a dat startul consultării periodice a grupurilor profesionale și a comunităților din circumscripția deservită de instanță prin intermediul Consiliului Consultativ, inființat cu scopul de a îmbunătăți comunicarea cu actorii implicați în actul de înfăptuire a justiției, dar și cu liderii de opinie și liderii comunitari.

La o cafea cu un Judecător

06 Mai 2022 | 78

Mai mulți pedagogi, funcționari publici, activiști civici din raionul Ungheni au discutat sincer, la o cafea cu judecătorul, despre provocările de educație juridică a tinerilor și despre interacțiunea acestora cu sistemul judecătoresc. 

Mulțumim tuturor participanților la discuții pentru deschidere și vă așteptăm cu drag la Judecătorie pentru noi discuții constructive!

Evenimentul cu genericul „O cafea cu judecătorul” a fost organizat de Judecătoria Ungheni în parteneriat cu Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI și cu sprijinul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”. Scopul acestuia este de a crea un forum de discuții neformale între societate și judecători pentru soluționarea problemelor din comunitate.    DETALII

 

#InstanteJudecatorestiModel

Consiliul Superior al Magistraturii

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Judecătoria Ungheni 

USAIDMoldova 

#InstanteJudecatorestiModel

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

28 Decembrie 2021

PLANURI ȘI RAPOARTE

ANUL 2023
PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL JUDECĂTORIEI UNGHENI  PENTRU ANII 2023-2027   PDF

DECLARAȚIE DE RĂSPUNDRE MANAGERIALĂ

 

 

ANUL 2022

RAPORT DE IMPLEMENTARE AL PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNI AL JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2022

RETROSPECTIVA JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2022  PDF

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDECĂTORIEI - MODEL UNGHENI 2021-2023

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2022

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2022

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2022

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2022

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI AL JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2022

 
 
ANUL 2021

RETROSPECTIVA ANULUI 2021 Raport Anual

RAPORTUL DE ACTIVITATEA AL JUDECĂTORIEI UNGHENI 2021

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2021

Darea de seamă nr. 1 la realizarea achizițiilor publice de valoare mică

RAPORT PRIVIND SONDAJUL ÎN RÂNDUL JUSTIȚIABILILOR 2021

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE JUDECĂTORIA UNGHENI Varianta RO/RU

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR IANUARIE -SEPTEMBRIE 2021

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI UNGHENI PE PARCURSUL SEMESTRULUI I (6 LUNI) AL ANULUI 2021

RAPORT PRIVIND EXECURAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2021

RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2021
 

 

ANUL 2020
 
RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL JUDECĂTORIEI UNGHENI 

EVIDENȚA CADOURILOR 2020 INADMISIBILE / ADMISIBILE

EVIDENȚA CADOURILOR 2019

EVIDENȚA CADOURILOR 2018

EVIDENȚA CADOURILOR 2017

EVIDENȚA CADOURILOR 2016

EVIDENȚA CADOURILOR 2015


EVIDENȚA CADOURILOR 2014


EVIDENȚA CADOURILOR 2013

PRIMA CONFERINȚĂ DE PRESĂ CU MASS MEDIA LOCALĂ

15 Martie 2023 | 18

La data de 10.03.2023 Judecătoria Ungheni a organizat o primă conferința de presă cu mass media locală privind activitatea și performanța instanței de judecată pe parcursul anului 2022.

Mai multe detalii despre rezultatele înregistrate de Judecătoria Ungheni în anul 2022 găsiți în Retrospectiva anului. Aceasta este publicată pe site-ul instanței https://jun.instante.justice.md/  la categoria Informații de Interes Public.

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   Mulțumim cetățenilor pentru încredere!

 

 

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Expresul

Unghiul

News.Ungheni.org

Albasat

USAID Moldova

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

#Nisporeni

EVALUAREA CADRULUI NORMATIV NAȚIONAL ȘI A POLITICILOR DIN SECTORUL JUSTIȚIEI PRIN PRISMA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI A CADRULUI INTERNAȚIONAL DE EXCELENȚĂ JUDECĂTOREASCĂ

14 Martie 2023 | 18

Cu sprijinul USAID, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a lansat, în cadrul unui eveniment public, o analiză despre cadrul normativ și politicile publice în domeniul asigurării accesului fizic și informațional al persoanelor cu dizabilități la justiție.

Această evaluare vine și cu o serie de recomandări care ar permite Republicii Moldova să-și îmbunătățească serviciile juridice și să le apropie de standardele internaționale și de Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească.

Puteți lectura studiul la următorul link  https://cdpd.md/wp-content/uploads/2023/01/Studiu_CDPD_2022_acces-justitie-PD_01.pdf

 

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   Mulțumim cetățenilor pentru încredere!

 

CDPD Moldova

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

USAID Moldova

 

 

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

LA MULȚI ANI DRAGI FEMEI !!!

08 Martie 2023 | 19

Accesul la ședințele de judecată prin videoconferință !

06 Martie 2023 | 35

  Despre oportunitatea privind accesul lejer al cetățenilor de-a participa în cadrul ședințelor de judecată în cauzele de contencios administrativ dar și cauzele privind aplicarea măsurilor de protecție în privința victimelor violenței în familie prin intermediul sistemului de videoconferință au fost discutate cu primarii și secretarii consiliilor locale, la Nisporeni.

   Elementele-cheie privind buna organizare și desfășurare a unui proces judiciar rămân esențiale întru înfăptuirea unei justiții corecte și echitabile, acum însă la latitudinea cetățeanului stau nemijlocit opțiuni benefice care asigură evoluția acestor norme ale dreptății prin posibilitatea participării la distanță la o ședință de judecată , ele fiind:

economisirea resurselor financiare pentru transport

planificarea și gestionarea eficientă a timpului

accesibilitatea grupurilor vulnerabile de participanți la ședințele de judecată, etc

 

        În acest sens, Judecătoria Ungheni aduce mulțumiri organizatorilor pentru receptivitate, suport, implicare și colaborarea prietenoasă întru desfășurarea respectivului eveniment cât și altor proiecte comune menite familiarizării corecte a cetățenilor despre justiție și drepturi fundamentale!

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Andrei Grițco - Reprezentant al Guvernului, Ungheni

USAID Moldova

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Nisporeni

#Ungheni

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   Mulțumim cetățenilor pentru încredere!

 

Pagini