A A A

GHIDURI VIDEO

 

Cum să întocmești o cerere de chemare în judecată

Ce servicii oferă o judecătorie

Comportamentul și ținuta în ședința de judecată

Ciclul de viață a unui dosar

Portalul Național  al Instanțelor de Judecată

Sistemul Judecătoresc din Republica Moldova

Procedura scrisă

Procedura de solicitare a înregistrării audio a ședințelor de judecată

Spot  Programul Intergrat de Gestionare a Dosarelor 

 

 


 

Portalul Național al Instanțelor de Judecată

Ghid de utilizare a  Portalului Național al Instanțelor de Judecată 

Date cu caracter personal

Ce știi despre Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Tot ce trebuie să știi despre Taxa de Timbru

Atribuirea statului de Instanță Model

Soluția informatică e Dosar Judiciar (SieDJ)

Monitorizarea și gestionarea performanței în cadrul instanțelor judecătorești model

Cum contribuie la educația juridică a populației instanțele judecătorești model UngheniBălți și Edineț

Standardele de management al calității în activitatea instanțelor judecătorești model

Accesibilizarea sediului Judecătoriei Ungheni

Judecătorii mai accesibile pentru persoanele cu dezabilități

Promovarea inclusivității și importanța asigurării condițiilor egale pentru toți

Egali în fața justiției 

Cum se publică agenda, încheierile și hotărârile pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată

Opinia cetățenilor despre instituirea Biroului de Informații II

Opinia cetățenilor despre instituirea Biroului de Informații  I

Accesul la justiție a persoanelor cu dezabilități

Instituirea Biroului de Informații din cadrul Judecătoriei Ungheni

Judecătoria Ungheni a devenit mai prietenoasă pentru justițiabili

Accesul la justiție a persoanelor cu dezabilități la sediul instanței de judecată Ungheni

Examinarea dosarelor de violență în familie la Judecătoriile din Ungheni și Bălți 

Reușitele unui an de Instanță Pilot - Model

Cum s-a schimbat într-un an Judecătoria Ungheni

Ce instrumente de digitalizare oferă instanțele de judecată 

Forumul național privind  implementarea conceptului de instanță model

Activități de consolidare a echipei instanței de judecată

,,O cafea cu judecătorul"

Consiliul Consultativ al Judecătoriei Ungheni

Standarde Internaționale de  Excelență la Judecătoria Ungheni

Planul de Dezvoltare al Judecătoriei Ungheni

Turul virtual al Judecătoriei Ungheni