A A A

Prezentare instanță

 

Judecătoria Ungheni activează în baza Constituției Republicii Moldova, Legii cu privire la organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995.

 La data de 27.07.2007 Judecătoria Ungheni cu aportul CSM și al MJ este selectată dintre cele 4 judecătorii- pilot din cadrul Programului Preliminar de Țară al Fondului ”Provocările Mileniului” pentru Bună Guvernare, în care s-a implementat o serie de reforme.

 Scopul acestui program fiind consolidarea capacităților sistemului judecătoresc de prevenire și combatere a corupției, sporirea transparenței, acordarea unor servicii excelente populației.

 Conform prevederilor legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (art. 1, lit. n), Judecătoria Nisporeni fuzionează prin contopire cu Judecătoria Ungheni, formând Judecătoria Ungheni, care și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017.

 Judecătoria Ungheni  cuprinde în raza sa de competență a raionului Ungheni și Nisporeni un număr de 113 de localități.

 La Judecătoria Ungheni angajații instanței de judecată utilizează programul PIGD versiunea 5.1-a, fiind un sistem unic de înregistrare și gestionare  a tuturor dosarelor, precum și de distribuire electronic aleatorie a dosarelor. Ședințele de judecată sunt înregistrate audio. La intrarea în instanță este instalat monitor electronic pentru vizualizarea ședințelor de judecată aflate pe rolul instanței.

De la 01.07.2009 conform Hotărârii CSM din 18.12.2008 toate hotărârile judecătorești  sunt publicate pe pagina web a instanței care a emis hotărârea și acesta este un factor ce conduce la îmbunătățirea transparenței și sporirea accesului publicului la informație.

In conformitate cu Statul de personal avizat la 23 februarie 2018 în cadrul Judecătoriei Ungheni  s-au aprobat 71 funcții. În domeniul înfăptuirii justiției activitatea instanței este dirijată de președintele Vasile Șchiopu, numit în funcția de Președinte al Judecătoriei Ungheni prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.47-VIII din 27.01.2017.

Conform art.61 al.(1) a Legii №514-XIII  din  06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, activitatea de judecare a cauzelor se desfășoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.  

  Președintele Judecătoriei este asistat, în cazurile prevăzute de lege, de  vicepreședinte și șeful secretariatului instanței judecătorești.

În absența președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, de către vicepreședinte, sau, în cazul absenței acestora, Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcției de președinte sau de vicepreședinte al instanței, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(l) lit. e) din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

 Activitatea organizatorică și cea administrativă a instanței judecătorești este asigurată de secretariatul instanței, condus de un șef numit în funcție de către președintele instanței judecătorești în conformitate cu Legea 514 din 2005 privind organizarea judecătorească și  Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public.

Potrivit Hotărârii CSM №153/15 din 25 mai 2021, Judecătoria Ungheni a fost desemnată în calitate de judecătorie-model pilot în cadrul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

Conform Hotărârii CSM nr. 20/2 din 22 martie 2022, în cadrul Judecătoriei Ungheni a fost optimizat, pe un termen de 6 luni, numărul de Registre de evidență și documentare procesuală.

Grefa secretariatului instanței judecătorești asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiției. În cadrul grefei activează grefierii, asistenții judiciari, Secția evidență  și documentare procesuală, Secția  sistematizare, generalizare a practicii  judiciare și relații cu publicul.

Serviciul administrativ al secretariatului instanței judecătorești asigură activitatea organizatorică a instanței.

Din cadrul serviciului administrativ fac parte: serviciul financiar-economic, serviciul resurse umane, serviciul asigurare tehnico-materială.