A A A

Prezentare instanță

Activitatea Judecătoriei Ungheni  se desfăşoară în clădirea situată în mun. Ungheni, strada Națională,  nr.10/1, clădire ce a fost dată în folosinţă în anul 2018.

Judecătoria Ungheni  cuprinde în raza sa de competenţă a raionului Ungheni un număr de 74 de localități.

La data de 27.07.2007 Judecătoria Ungheni  cu aportul CSM și al MJ este selectată printre cele 4 judecătorii- pilot din cadrul Programului Preliminar  de Țară al Fondului ,, Provocările Mileniului,, pentru Bună Guvernare, în care s-a  implimentat o serie de reforme.

Scopul acestui  program fiind consolidarea capacităților sistemului judecătoresc de prevenire și combatere a corupției, sporirea transparenței, acordarea unor servicii excelente populației.


A fost aplicat  Programul Computerizat de Gestionarea  a dosarelor, a fost creat un sistem unic de înregistrare și gestionare  a tuturor dosarelor, precum  și de distribuire  electronic aleatorie  a dosarelor. Avînd o viziune  nouă în privința administrării dosarelor, evidenței procedurilor, modalității de perfectare  a proceselor- verbale și redactare a hotărîrilor.


De la 01.07.2009 conform Hotărîrii CSM din 18.12.2008 toate hotărîrile judecătorești  sunt publicate pe pagins web a instanței care  a emis hotărîrea și acesta este un factor ce conduce la îmbunătățirea transparenței și sporirea accesului publicului  la informație.

Personalul Judecătoriei Ungheni este tânăr, media de vârstă fiind de 40 de ani.

In conformitate cu Statul de personal avizat la 27 martie 2013 in cadrul Judecătoriei Ungheni  s-au aprobat 41 funcții. In domeniul înfăptuirii justiței activitatea instanței este dirijată de președintele Vasile Șchiopu , numit in funcția de Președintele al Judecătoriei Ungheni  prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.124-VII  din 14.06.2012.

Președintele Judecătoriei Ungheni  este asistat, în cazurile prevăzute de lege, de  vicepreședinte și șeful secretariatului instanței judecătorești.

În absența președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, de către vicepreședinte, sau, în cazul absenței acestora, Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcției de președinte sau de vicepreședinte al instanței, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

Activitatea organizatorică și cea administrativă a instanței judecătorești este asigurată de secretariatul instanței, condus de un șef numit în funcție de către președintele instanței judecătorești în conformitate cu Legea 514 din 2005 privind organizarea judecătorească și  Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public.

Secretariatul este constituit din grefă și serviciul administrativ.

Grefa secretariatului instanței judecătorești asistă judecătorii în procesul de infăptuire a justiției. În cadrul grefei activează grefierii, asistenții judiciari, Secția  evidență  și documentare procesuala, Secția  sistematizare, generalizare a practicii  judiciare și relații cu publicul.

Serviciul administrativ al secretariatului instanței judecătorești asigură activitatea organizatorică a instanței.

Din cadrul serviciului administrativ fac parte: serviciul financiar-economic, serviciul resurse umane,  serviciul asigurare tehnico-materială.