A A A

O NOUĂ COLABORARE ÎNTRE JUDECĂTORIA UNGHENI ȘI MASS-MEDIA

04 Noiembrie 2022 | 50

Judecătoria Ungheni, în persoana judecătorului Dumitru Racoviță, a ținut o instruire pentru media locală despre comportamentul jurnaliștilor în instanțele de judecată. Instruirea a fost organizată de Asociația Presei Independente la 2 noiembrie curent.

 

La acest eveniment s-a atras atenția că ambele instituții lucrează în folosul persoanei, dintre care, instanțele de judecată sunt o sursă de informații, iar mass-media are menirea de a transmite aceste informații în mod profesionist către populație. Ajutorul reciproc ale acestor două instituții vor spori încrederea persoanelor în actul de înfăptuire a justiției, dar și în activitatea jurnalistică.

„Atât judecătorii (angajații instanței), pe de o parte, cât și jurnaliștii, de cealaltă parte, trebuie să-și consolideze încrederea unul față de altul, pornind de la prezumția bunei-credințe. Jurnaliștii trebuie să creadă că judecătorii își îndeplinesc în mod cinstit munca, iar judecătorii trebuie să perceapă că jurnaliștii nu caută doar informații de senzație și că sunt orientați doar de a arăta ce este rău în sistemul judecătoresc”, a spus Dumitru Racoviță.

Judecătoria Ungheni speră la continuarea și consolidarea unei cooperări fructuoase dintre instanță și mass-media.

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

”Cunoaște instanța de judecată din localitatea ta”

01 Noiembrie 2022 | 48

#InstanțeJudecătoreștiModel #ADOLexXXI

Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI aduce sincere mulțumiri Judecătoria Bălți, Judecătoria Ungheni, Judecătoria Edineț, Judecătoria Soroca, @Judecătoria Drochia pentru o colaborare frumoasă în cadrul Proiectului ”Cunoaște instanța de judecată din localitatea ta”. În semn de recunoștință, fiecare Judecătorie a primit în dar un set de mantii pentru judecători.

Acest proiect a fost realizat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în cadrul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

”O cafea cu un judecător”

01 Noiembrie 2022 | 32

#InstanțieJudecătoreștiModel #ADOLexXXI

Evenimentul ”O cafea cu un judecător” a adunat mai mulți reprezentanți ai APL, instituțiilor de învățămînt și societății civile, în incinta Judecătoria Ungheni. Tema ”Modalități de inițiere a unui dialog deschis între instanțe și cetățeni”, a stimulat o discuție sinceră, care a dus la identifiarea mai multor punte comune între societate și sistemul judecătoresc.

Acest eveniment a fost realizat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în cadrul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova).

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

25.10.2022 Ziua Ușilor Deschise

01 Noiembrie 2022 | 35

În fiecare an la 25 Octombrie, cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, în incinta Judecătoria Ungheni se desfășoară Ziua Ușilor Deschise, eveniment destinat publicului larg interesat de activitatea per ansamblu al instanței.

În acest an, drept vizitatori dornici de-a se familiariza cu și despre organul competent împuternicit să înfăptuiască justiția echitabilă au fost tinerii liceeni însoțiți de către conducătorii lor din municipiul Ungheni din cadrul liceelor teoretice ,,Mihai Eminescu”, ,,Gheorghe Asachi” și ,,Vasile Alecsandri”.

Tinerilor vizitatori li s-a vorbit despre importanța și provocările profesiei de judecător, etapele care urmează a fi parcurse pentru a accede în această funcție, le-a fost explicat în ce constă activitatea instanței de judecată, precum și care sunt regulile de conduită în judecătorie.

Elevii au manifestat un interes sporit la această întrunire și au dat o multitudine de întrebări pentru a afla cât mai multe despre activitatea zilnică a unui judecător, a personalului instanței, dar și a Judecătoriei Ungheni în general.

Tinerii au participat la un tur ghidat prin clădirea instanței, fiind informați despre structura organizatorică a unei judecătorii, au vizitat sălile de ședințe și au discutat cu trei judecători ai instanței.

Judecătoria Ungheni susține astfel de activități și este deschisă pentru toți!!!

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

Cea de-a patra întrunire a reprezentanților Consiliului Consultativ

31 Octombrie 2022 | 32

La data de 21 Octombrie 2022 reprezentanții Consiliului Consultativ din circumscripția Judecătoria Ungheni sau întrunit la cea de-a patra ședință de lucru stabilită cu genericul

,, Utilizarea sistemelor de videoconferință în cadrul examinării mai multor tipuri de cauze și/sau etape procesuale. Realizări, Probleme, Perspective”.

Cu prezentarea unui raport privind monitorizarea ședințelor de judecată cu implicarea copiilor în instanța judecătorească a fost prezentă la distanță prin intermediul online dna Arina Țurcan-Donțu, avocată și expertă, Clinica Juridica din Bălți.

În urma dialogului dintre membrii Consiliului, de comun acord, a fost stabilită modalitatea și instrucțiunile de participare prin videoconferință în dosarele civile, cauze de contencios administrativ, insolvabilitate dar și cauze privind violența în familie.

Acest proiect este realizat cu ajutorul USAID Moldova #InstanteJudecatorestiModel

Mulțumim pentru colaborare instituțiilor :

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Oficiul Teritorial Ungheni

Expresul

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Inspectoratul de Poliție Ungheni

Inspectoratul de Poliţie Nisporeni

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Ungheni

Inspectoratul Național de Probațiune - Ministerul Justiției al RM

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

Forumul Național privind implementarea conceptului de Instanță Model

25 Octombrie 2022 | 33

Dragi prieteni,

în această toamnă adunăm roadele unui an de activități pentru a transforma Judecătoria Ungheni într-o instanță cât mai prietenoasă publicului. Am împărtășit realizările noastre, dar și planurile de viitor la Forumului național privind implementarea conceptului de instanță model. Vă încurajăm să le urmăriți în video plasat pe pagina noastră de Facebook

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

#InstanteJudecatorestiModel

USAID Moldova

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Consiliul Superior al Magistraturii

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Clinica Juridica

Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI

CDPD Moldova

TV NORD

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

Vizită de studiu în FINLANDA

25 Octombrie 2022 | 25

În perioada 12.09.2022 -16.09.2022 reprezentanții Judecătoriei Model-Pilot Ungheni din cadrul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” împreună cu alte instituții a participat într-o vizita de studiu în Finlanda pentru un schimb de experiență dar și bune practici în domeniul jurisprudențe.

Vizite, Obiective și subiecte abordate au fost:

⚡️Ședință cu reprezentanții Administrației Naționale a Instanțelor Judecătorești

⚡️ Ședință cu reprezentanții Secretariatului Colegiului de numire a judecătorilor

⚡️ Ședință cu reprezentanții Secretariatului Colegiului de numire a judecătorilor

⚡️ Ședință cu Cancelarul Justiției

⚡️ Întrevedere cu reprezentanții Asociației Judecătorilor din Finlanda

⚡️ Vizită la Judecătoria Helsinki

⚡️ Vizită la Curtea de Apel Helsinki

⚡️Întrevedere cu reprezentanții Procuraturii Generale

⚡️ Ședință cu reprezentanții Institutului de Criminologie și Politici Juridice

Mulțumim organizatorilor !

Acest proiect este realizat cu sprijinul poporului american prin intermediul USAID Moldova.

#InstanteJudecatorestiModel

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

Totalizarea activității si performanța Judecătoriei Ungheni în cele 9 luni din anul 2022

25 Octombrie 2022 | 29

La Ședința de Evaluare și Monitorizare a Implementării Planului de Dezvoltare a Judecătoriei Model Pilot Ungheni pentru primele 9 luni ale anului 2022 desfășurată la sediul instanței judecătorești au fost discutate și stabilite următoarele acțiunile prioritare pentru perioada octombrie-decembrie 2022.   

 Evaluarea nivelului de satisfacţie a justiţiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni ; 

 Introducerea mecanismelor de monitorizare a indicatorilor de performanță a Judecătoriei Ungheni; 

 Crearea unui meniu electronic pe pagina web a instanței pentru a recepționa sugestii și propuneri cu referire la activitatea instanței; 

Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie; Video: Serviciile oferite de judecătorie, Reguli de conduită în instanță, Cum se scrie o cerere de chemare în judecată, Procedura scrisă; 

Dezvoltarea unei relații constructive cu mass-media prin colaborare continuă;  

Elaborarea și postarea pe pagina web a instanței a modelelor tipizate de acte procesuale, imprimarea acestora și oferirea cetățenilor; 

 Publicarea modelelor de documente pentru procedura de ordonanță de protecție și alte categorii de cauze civile; 

Educația juridică a justițiabililor prin oferirea consultațiilor tematice la solicitare; 

Creșterea încrederii populației în actul de justiție prin informarea publicului larg despre activitatea instanței; 

 

Ținem să mulțumim organizatorilor Proiectului USAID MOLDOVA, Instanțe Judecătorești Model” datorită contribuției cărora este posibilă desfășurarea continuă a implementărilor inovațiilor și bunelor practici aplicate cu succes în sistemul judiciar

#InstanteJudecatorestiModel

TV NORD

Unghiul

Expresul

Albasat

Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI

Consiliul Superior al Magistraturii

CDPD Moldova

Clinica Juridica

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

Vizita MINISTRULUI JUSTIȚIEI

24 Octombrie 2022 | 23

La data de 19.10.2022, Judecătoria Ungheni a fost vizitată de către domnul Sergiu Litvinenco, Ministrul Justiției,

Detalii privind vizita efectuată, opiniile și discuțiile cu angajații instituției:

,,Ședința de ieri a Guvernului, la Ungheni, a fost un bun prilej pentru a vizita Judecătoria sau așa-zisul Palat al Justiției.

Am rămas plăcut surprins de condițiile din instanța de judecată, care este un model pentru întreaga țară și care corespunde tuturor standardelor – săli amenajate și dotate cu tehnică necesară, cameră de audiere a minorilor, camere pentru avocați și procurori, dar și resurse informaționale utile justițiabililor. Așa trebuie să arate toate judecătoriile din țară, pentru că, nu doar judecătorii trebuie să aibă condiții bune de muncă, dar și justițiabilii trebuie să se simtă confortabil și în siguranță atunci când sunt în instanță.

De asemenea, am discutat cu judecătorii de la Ungheni și Nisporeni despre situația din justiție, despre reforma ei, despre integritate și profesionalism, care trebuie să stea la temelia actului de justiție.

Tot ieri, m-am întâlnit cu consilierii de probațiune din Ungheni, cu care am abordat problemele din sistemul de probațiune, dar și cum Ministerul Justiției poate interveni, la nivel legislativ, pentru a le soluționa. Am reiterat că probațiunea, ca alternativă la detenție, trebuie intens promovată, pentru că contribuie la reducerea recidivei, reintegrarea în societate a deținuților, angajarea acestora în câmpul muncii sau la îndeplinirea unor munci în folosul comunității de către persoanele aflate în conflict cu legea,,.

 

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni

24 Octombrie 2022

Pagini