A A A

JUDECĂTORIA UNGHENI A CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU A IMPLICA COMUNITATEA LOCALĂ ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU JUSTIȚIABILI.

    Judecătoria Ungheni a dat startul consultării periodice a grupurilor profesionale și a comunităților din circumscripția deservită de instanță prin intermediul Consiliului Consultativ, înființat cu scopul de a îmbunătăți comunicarea cu actorii implicați în actul de înfăptuire a justiției, dar și cu liderii de opinie și liderii comunitari.

    Prin intermediul acestui Consiliu, Judecătoriei Ungheni își propune să caute soluții pentru a îmbunătăți serviciile pentru justițiabili și să identifice provocările juridice și organizatorice existente și căile de rezolvare a acestora.

  Crearea unui Consliu Consultativ face parte din Planul de dezvoltare a Judecătoriei Ungheni pentru anii 2021-2023, care este implementat cu suportul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

 

Ședințele  și subiectele discuției Consiliului Consultativ:

25 octombrie 2021-  Ședință organizatorică;

25 noiembrie 2021 Subiectul: extinderea utilizării sistemelor de videoconferință pentru  examinarea mai multor tipuri de cauze și/sau etape procesuale;

25 februarie 2022Subiectul: cooperarea Judecătoriei Ungheni cu Avocații, Procuratura și alți actori implicați în procesul de înfăptuire a justiției;

21 octombrie 2022Subiectul: Utilizarea sistemelor de videoconferință în cadrul   examinării mai multor tipuri de cauze și/sau etape procesuale. Ralizări, Probleme,Perspective.

12 mai 2023Subiectul: vizat un rezumat privind rezultatele sondajului de evaluare a satisfacție justițiabililor pentru anul 2022, discuții cu referire la extinderea în continuare a utilizării videoconferinței, dar și subiecte ce țin de aplicarea legislației contravenționale privind reținerea persoanei în procedura contravențională pe o perioadă mai mare de 3 ore și a legislației privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope.

06 octombrie 2023 – Subiectul: Examinarea primordială a dosarelor contravenționale și penale  în care sunt examinate cazurile de violență în familie (781, 3181,Cod contravențional, 2011, 3201  Cod  penal).

  • Identificarea și soluționarea problemelor apărute la examinarea demersurilor de schimbare a formei de pedeapsă în baza art. 34 alin 8 Cod contravențional.
  • Aplicarea măsurilor de constrîngere cu character educative prevăzute la art. 104 Cod penal în privința minorilor și la demersal agentului constatator conform art. 443 alin.14 Cod contravențional.
  • Actele necesare și persoana responsabilă care să asigure expedierea materialeleor respective în instanța de judecată pentru a emite o hotărăre privind trimiterea persoanei care consumă abuziv de alcool, pentru supraveghere și tratament obligatoriu pe un termen de 43 de zile ( art. 16 al Legii nr. 713 din 06. 12. 2001 ,, privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool”).
  • Cum sunt interpretate prevederile art. 435 alin.(2) și art. 435 alin(3) CC, care este modalitatea corectă de reținere pentru 24 ore:procedura, actele necesare.
  • Aplicarea echipamentului de monitorizare electronica
  • Executarea încheierilor de aducere silită.
  • Înaintarea demersului privind autorizarea măsurilor special.

 

Următoarea ședință va avea loc la 24.05.2024         

 

 

 

 

 

Mulțumim USAID Moldova pentru suportul financiar la realizarea acestui filmuleț disponibil și pe Facebook

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

                     

Youtube video: