A A A

Modele de acte

Denumire act Categoria Format

Model de cerere privind amînarea şedinţei de judecată (civil)

 

Word

Model de cerere privind amînarea şedinţei de judecată (penal)

 

Word

Model de cerere privind amînarea şedinţei de judecată (contravenţional)

 

Word

Model de cerere privind examinarea şedinţei de judecată în lipsă (civil)

 

Word

Model de cerere privind examinarea şedinţei de judecată în lipsă (penal)

 

Word

Model de cerere privind examinarea şedinţei de judecată în lipsă (contravenţional)

 

Word

Model de cerere privind eliberarea copiei înregistrării audio a şedinţei de judecată (civil)

 

Word

Model de cerere privind eliberarea copiei înregistrării audio a şedinţei de judecată (penal) 

 

Word  

Model de cerere privind eliberarea copiei înregistrării audio a ședinței de judecată (contravențional)

  Word

Model de cerere privind eliberarea copiilor actelor judecătoreşti (civil)

 

Word

Model de cerere privind eliberarea copiilor actelor judecătoreşti (contravenţional)

 

Word

Model de cerere privind eliberarea copiilor actelor judecătorești (penal)

  Word

 

 

 

enlightenedInstrucțiune privind întocmirea unei cereri de chemare în judecată în procedura contenciosului administrativ

enlightenedCerere privind aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie (în baza art. 278 3 - 278 9 CPC RM)

 
enlightenedCERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND DESFACEREA CĂSĂTORIEI ȘI STABILIREA DOMICILIULUI COPIILOR  MINORI

enlightenedCERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND STABILIREA DOMICILIULUI COPIILOR MINORI /  FORMAT,,LARGE PRINT "

enlightenedCERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND DESFACEREA CĂSĂTORIEI / FORMAT ,,LARGE PRINT"

enlightenedCERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND PARTAJUL BUNURILOR PROPRIETATE COMUNĂ ÎN DEVĂLMĂȘIE

enlightenedCERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ PRIVIND ACCEPTAREA SUCCESIUNII ȘI A LOCULUI DE DESCHIDERE