A A A

JUDECĂTORIA UNGHENI A CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU A IMPLICA COMUNITATEA LOCALĂ ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU JUSTIȚIABILI.

 

    Judecătoria Ungheni a dat startul consultării periodice a grupurilor profesionale și a comunităților din circumscripția deservită de instanță prin intermediul Consiliului Consultativ, inființat cu scopul de a îmbunătăți comunicarea cu actorii implicați în actul de înfăptuire a justiției, dar și cu liderii de opinie și liderii comunitari.

La o cafea cu un Judecător

06 Mai 2022 | 84

Mai mulți pedagogi, funcționari publici, activiști civici din raionul Ungheni au discutat sincer, la o cafea cu judecătorul, despre provocările de educație juridică a tinerilor și despre interacțiunea acestora cu sistemul judecătoresc. 

Mulțumim tuturor participanților la discuții pentru deschidere și vă așteptăm cu drag la Judecătorie pentru noi discuții constructive!

Evenimentul cu genericul „O cafea cu judecătorul” a fost organizat de Judecătoria Ungheni în parteneriat cu Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI și cu sprijinul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”. Scopul acestuia este de a crea un forum de discuții neformale între societate și judecători pentru soluționarea problemelor din comunitate.    DETALII

 

#InstanteJudecatorestiModel

Consiliul Superior al Magistraturii

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Judecătoria Ungheni 

USAIDMoldova 

#InstanteJudecatorestiModel

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

28 Decembrie 2021

PLANURI ȘI RAPOARTE

ANUL 2024


PLANUL  ANUAL DE INSTRUIRE INTERNĂ A JUDECĂTORIE UNGHENI PENTRU ANUL 2024


PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL JUDECĂTORIEI UNGHENI  PENTRU ANII 2023-2027   PDF


 

 

 

 

 

ANUL 2023


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI AL JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2023


RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR DE COMUNICARE  ÎN  ANUL 2023  DIN PLANUL  DE  DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2023-2027


PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL JUDECĂTORIEI UNGHENI  PENTRU ANII 2023-2027   PDF


PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDECĂTORIEI - MODEL UNGHENI 2021-2023


Darea de seamă rn.1 la realizarea achizițiilor publice de valoare mică 


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2023


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2023


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2023


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IAUARIE - MARTIE 2023


 

 

 

 

ANUL 2022


DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ


RAPORT DE IMPLEMENTARE AL PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNI AL JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2022


Raport privind satisfacția justițiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni pentru anul 2022


RETROSPECTIVA JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2022  PDF


PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDECĂTORIEI - MODEL UNGHENI 2021-2023


Darea de seamă nr. 1 la realizarea achizițiilor publice de valoare mică 


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2022


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2022


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2022


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2022


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI AL JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2022


 

 

 

 

ANUL 2021


DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ


RETROSPECTIVA JUDECĂTORIEI UNGHENI PENTRU ANUL 2021  PDF


Raport de evaluare a satisfacției justițiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni pentru anul 2021


PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDECĂTORIEI - MODEL UNGHENI 2021-2023


RAPORTUL DE ACTIVITATEA AL JUDECĂTORIEI UNGHENI 2021


Darea de seamă nr. 1 la realizarea achizițiilor publice de valoare mică


TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE JUDECĂTORIA UNGHENI Varianta RO/RU


NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI UNGHENI PE PARCURSUL SEMESTRULUI I (6 LUNI) AL ANULUI 2021


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2021


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR IANUARIE -SEPTEMBRIE 2021


RAPORT PRIVIND EXECURAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2021


RAPORT PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2021


 

 

 

 

ANUL 2020

RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL JUDECĂTORIEI UNGHENI 


 

Acces persoane cu dizabilități

20 Februarie 2024 | 29

În contextul executării Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 723 din 08.09.2017 cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, adoptată în scopul executării prevederilor art. 2 din Legea nr. 166 din 09.07.2010 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Judecătoria Ungheni a întreprins următoarele măsuri pentru a facilita accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități.

Astfel, sediul instanței de judecată, dat în exploatare în 2018, a fost asigurat cu toate dotările necesare conform exigențelor legale privind accesul persoanelor cu dizabilități: rampă de acces, ascensor, loc de parcare cu indicator pentru persoane cu dizabilități și eliminarea bordurilor, adaptarea grupului sanitar.

De asemenea, ca măsuri de sprijin pentru persoanele cu dificultăți locomotorii, s-a recurs la coborârea barei pentru a trece cu ușurință de postul de pază de la intrarea în instanță sau stingerea sunetului turnichetului de control și detectare a metalelor.

În caz de necesitate, Judecătoria Ungheni asigură contractarea din bugetul instanței a unui translator interpret în limbaj mimico-gestual pentru persoanele surdo-mute participante la procesele judiciare.

În fața instanței, precum și în interiorul clădirii, au fost amplasate panouri informative ajustate la înălțimea persoanelor cu dizabilități locomotorii.

            Au fost achiziționate covorașe tactile de orientare și avertizare pentru justițiabilii cu dizabilități vizuale.   

Totodată, Judecătoria Ungheni a marcat scările de acces la sălile ședințelor de judecată cu benzi indicative și a pus la dispoziția justițiabililor modele de cereri de chemare în judecată tipizate în format large-print și în formatul Braille.

Judecătoria Ungheni dispune de un sediu care corespunde standardelor europene și ține cont de necesitățile persoanelor cu dizabilități, acordându-le asistența necesară fără discriminare, iar, pe viitor, va depune toată diligența pentru a-și îmbunătăți serviciile conform conceptului de design universal, din contul bugetului prevăzut în acest sens.

 

enlightenedPentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de:

 FACEBOOK , PAGINA WEB și INSTAGRAM       Mulțumim cetățenilor pentru încredereheart!

Ședință de conlucrare cu reprezentanții Inspectoratelor de poliție și a Procuraturilor raionale din circumscripția instanței

20 Februarie 2024 | 11

La 16 februarie 2024, la sediul Judecătoriei Ungheni, s-a desfășurat o ședință de lucru cu participarea judecătorilor, a reprezentanților Inspectoratelor de poliție și a Procuraturilor raionale din circumscripția instanței.

Întrunirea stabilită a avut drept scop de a efectua un schimb de opinii privind conclucrarea instanței de judecată cu instituțiile a căror reprezentanți au participat la acest eveniment.

La ședință au fost discutate modalitățile de transmitere a actelor în instanța de judecată, procedurile privind înaintarea demersurilor de autorizare a măsurilor speciale de investigații, aplicarea prevederilor articolelor 78/1 și 78/2 din Codul contravențional și examinarea cauzelor de violență în familie.

Mulțumim participanților pentru implicare activă la această întrunire.

#Instanțedejudecată_moldova

#JudecătoriaUngheniModel

enlightenedPentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de:

 FACEBOOK , PAGINA WEB și INSTAGRAM       Mulțumim cetățenilor pentru încredereheart!

Totalizări - Rezultate 2023

15 Februarie 2024 | 43

În urma totalizării rezultatelor activității Judecătoriei Ungheni pentru perioada anului 2023, se arată că: în 2023, în cadrul Judecătoriei Ungheni s-au aflat în procedură în total 10255 de cauze civile, penale și contravenționale (dintre care 2906 cauze pendinte la începutul anului și 7349 cauze noi înregistrate pe parcursul anului raportat), cu 461 cauze mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022.

Astfel, în perioada anului 2023, s-au aflat în procedură cu 4% dosare penale/civile și contravenționale mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022.

Din totalul dosarelor aflate în procedură au fost încheiate 7208 cauze, numărul cauzelor pendinte la sfârșitul perioadei de raportare rămânând 3047 cauze.  

Spre deosebire de anul trecut, în 2022, pe rolul instanței s-au aflat în procedură în total 9794 cauze civile/penale/contravenționale, dintre care au fost încheiate 6888 cauze, rest la sfârșitul perioadei rămânând 2906 cauze.

Pentru perioada 2023, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte 932 de dosare, dintre  care  655  au fost soluționate, în raport cu anul 2022, în care rata per judecător a constituit  816 de dosare, examinate fiind câte 626 cauze, ceea ce reflectă o creștere a volumului de lucru al judecătorilor.

Rata de variație a stocului de cauze pendinte (raportul dintre cauzele soluționate în perioada raportată și cele noi înregistrate în perioada raportată, exprimat în procente)  constituie 98% comparativ cu anul 2022, când rata de variație a stocului de cauze pendinte constituia 102%. Analizând acest indicator procentual, se atestă o scădere a ratei de soluționare, datorată, în mare parte, creșterii numărului total al dosarelor noi înregistrate, chiar dacă, în ansamblu, soluționarea cauzelor înregistrează o creștere semnificativă. De asemenea, rata casărilor înregistrează o creștere nesemnificativă în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, rata apelurilor menținându-se constantă.

enlightenedPentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de:

 FACEBOOK , PAGINA WEB și INSTAGRAM       Mulțumim cetățenilor pentru încredereheart!

 

Prevederile Legeii nr.133 din 08 iulie 2011 cu privire la protecția datelor și statutul de operator al Judecătoriei Ungheni

13 Februarie 2024 | 42

Judecătoria Ungheni, informează că, în calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectă prevederile legale în vigoare, conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 a Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal

Scopul legi este asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private.

Astfel, Vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane este realizată cu  respectarea cerințelor de confidențialitate și securitate a acestora. Aceasta include protecția dreptului la inviolabilitatea vieții private și a drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date.

 

enlightenedPentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de:

 FACEBOOK , PAGINA WEB și INSTAGRAM       Mulțumim cetățenilor pentru încredereheart!

Contact - Biroul de Informații

06 Februarie 2024 | 42

Stimați justițiabili, Judecătoria Ungheni,

Vă informează despre posibilitatea contactării Biroului Informațional din cadrul instanței acum și prin telefon, la numărul +373 (0236) 2-67-79

Totodată, toate contactele instanței de judecată le găsiți pe Portalul Judecătoriei Ungheni la secțiunea ,,Contacte

 

 

enlightenedPentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de:

 FACEBOOK , PAGINA WEB și INSTAGRAM       Mulțumim cetățenilor pentru încredereheart!

Pagini