A A A

Din cauza unor actualizări care au avut loc recent în Sistemul Informațional Judiciar a avut loc o eroare tehnică care nu permite căutarea unor hotărîri/încheieri publicate în anii precedenți de către instanțele de judecată. La moment, se întreprind măsuri pentru soluționarea problemei în regim de urgență. Cerem scuze pentru inconveniențele create!

Contacte

mun. Ungheni, str. Naţională 10/1

E-mail: juncancelaria@justice.md     sau   jun@justice.md    

Telefon/Fax (0236) 2-25-54

*Actele de procedură se depun în conformitate cu rigorile procedurilor prevăzute de legislaţie şi nu se vor expedia la această adresă electronică.

Judecătoria Ungheni

 

Denumirea funcţiei

 

Echipa Preşedintelui

Vasile Şchiopu        tel.(0236) 2-30-70                                            (0236) 2-21-03

Echipa Judecătorului

Mariana Stratan       tel.(0236) 2-41-02

Echipa Judecătorului Ghizdari Ion             tel.(0236) 8-18-30

Echipa Judecătorului

Chilian Constantin   tel.(0236) 2-22-23

Echipa Judecătorului

Lilia Potînga            tel.(0236) 2-63-80

Echipa Judecătorului

Anatolie Rusu         tel.(0236) 2-22-44

Echipa Judecătorului

Dumitru Racoviță     tel.(0236) 2-21-84

Echipa Judecătorului

Valentina Stratulat   tel.(0236) 2-29-74

Echipa Judecătorului

Petru Triboi             tel.(0236) 8-18-06

Echipa Judecătorului

 Mihail Ulinici          tel.(0236) 8-18-09

Echipa Judecătorului Gherman Angela   tel.(0236) 8-18-07

Echipa Judecătorului

Rodica Costru        tel.(0236) 8-18-02

Şef al secretariatului instanţei judecătoreşti

Anna Lari               tel.(0236) 2-33-54

Șef al Serviciului resurse umane

Svetlana Gavriliţa  tel.(0236) 2-22-95

Contabilitate

Cătălina Barbăneagră tel.(0236) 2-82-67

Secţia de evidenţă şi documentare procesuală

Şef secţie

Șef serviciul civil

Șef serviciul penal

 

Oxana Bantea     tel./fax (0236) 2-25-54

 

Olga Lazări         tel./fax (0236) 2-25-54

Maria Otgon       tel./fax (0236) 2-69-05

 

Secția sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

Șef secție


Svetlana Comanda     tel.(0236) 2-33-54

Șef serviciul interpreți și traducători

Iana Timofei           tel.(0236) 2-22-39

Arhiva

 Tatiana Gurdiş       tel. (0236) 2-89-58