A A A

Contacte

mun. Ungheni, str. Naţională 10/1

E-mail: jun@justice.md

Telefon/Fax (0236) 2-25-54

*Actele de procedură se depun în conformitate cu rigorile procedurilor prevăzute de legislaţie şi nu se vor expedia la această adresă electronică.

Judecătoria Ungheni

Denumirea funcţiei

 

Echipa Preşedintelui

Vasile Şchiopu        tel.(0236) 2-30-70                                            (0235) 2-21-03

Echipa Vicepreședintelui
 


 

   

Echipa Judecătorului

Mariana Stratan       tel.(0236) 2-41-02

Echipa Judecătorului

Lilia Potînga            tel.(0236) 2-63-80

Echipa Judecătorului

Anatolie Rusu         tel.(0236) 2-22-44

Echipa Judecătorului

Dumitru Racoviță     tel.(0236) 2-21-84

Echipa Judecătorului

Valentina Stratulat   tel.(0236) 2-29-74

Echipa Judecătorului

Petru Triboi             tel.(0236) 8-18-06

Echipa Judecătorului

 Mihail Ulinici          tel.(0236) 8-18-09

   

Echipa Judecătorului

Rodica Costru        tel.(0236) 8-18-02

Şef al secretariatului instanţei judecătoreşti

Anna Lari               tel.(0236) 2-33-54

Șef al Serviciului resurse umane

Svetlana Gavriliţa  tel.(0236) 2-22-95

Contabilitate

Cătălina Barbăneagră tel.(0236) 2-82-67

Secţia de evidenţă şi documentare procesuală

Şef secţie

Șef serviciul penal

Șef serviciul civil


Oxana Bantea     tel./fax (0236) 2-25-54

Maria Otgon       tel./fax (0236) 2-25-54

Olga Lazări         tel./fax (0236) 2-25-54

Secția sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul
Șef al secției


Svetlana Comanda     tel.(0236) 2-69-05

Șef serviciul interpreți și traducători

Iana Timofei           tel.(0236) 2-22-39

Arhiva

 Tatiana Gurdiş       tel. (0236) 2-89-58