A A A

Seminar: Aspecte particulare ale expertizelor psihiatrice și evaluărilor psihologice în procedurile judiciare din România și Republica Moldova discutate la Tribunalul Iași

06 Noiembrie 2018 | 7

La data de 02 noiembrie 2018, în incinta Tribunalului Iași s-a desfășurat seminarul de formare profesională moldo-româna cu genericul „ Aspecte particulare ale expertizelor psihiatrice și evaluărilor psihologice în procedurile judiciare din România și Republica Moldova”.

    La eveniment au participat judecători din orașele Ungheni, Republica Moldova și Iași, Hîrlău, Pașcani România. De asemenea la eveniment au mai participat și psihologi clinicieni, reprezentanți, ai  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și reprezentanți ai Serviciului de Probațiune Iași, România.

     Cu un cuvânt de salut a deschis seminarul judecătorul Lorena Tarlion, Preşedintele  Tribunalului Iaşi, care a urat  tuturor participanților succes, precizând că este bucuroasă de colaborarea fructuoasă a magistraților din România și Republica Moldova. Din partea Judecătoriei Ungheni, cu un cuvânt de salut a intervenit judecătorul Dumitru Racoviță.

    Din partea României au intervenit cu prezentări în domeniul expertizelor psihiatrice și evaluărilor psihologice în procedurile judiciare din România: judecătorul Narcis-Violin Stoica, vicepreședinte al Tribunalului Iași, judecătorul Diana-Raluca Tarhon, Secția penală a Judecătoriei Iași, consilierul de probațiune Oana Paciu, Serviciul de Probațiune Iași, Niculina Karacsony, director general adjunct al Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, psiholog clinician specializat Luiza Brînză, judecătorul Oana-Monica Dămian, vicepreședinte al Tribunalului Iași și doctoral Cătălin Luca, psiholog clinician principal.

     Din partea Republicii Moldova au susținut discursuri judecătorul Dumitru Racoviță și judecătorul Mariana Stratan, Secția Civilă din cadrul Judecătoriei Ungheni.

     Seminarul s-a finalizat cu multiple dezbateri pe subiectele abordate, astfel încât majoritatea participanților și-au exprimat opiniile asupra celor discutate.

****

     Amintim că la data de 21 noiembrie 2014, Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași a semnat un protocol de colaborare al cărui principal obiectiv vizează cooperarea celor două instanţe. În scopul atingerii obiectivelor cooperării, prin protocolul de colaborare, părţile şi-au propus, printre altele,  să organizeze periodic – cel puţin trimestrial – şi prin rotaţie, la sediul lor (sau într-o altă locaţie), activităţi de formare profesională comune şi, de asemenea, să invite reprezentanţii celeilalte părţi la reuniunile organizate sau găzduite, în cadrul cărora se vor dezbate probleme din domeniile de interes comun. Astfel seminarul organizat la data de 02 noiembrie 2018 este al cincisprezecelea seminar desfășurat în cadrul protocolului de colaborare.

Scurtă prezentare a seminarelor de formare profesională, organizate în cadrul parteneriatului dintre Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași:

1) Primul seminar a avut loc la Iaşi, la data de 12.12.2014, cu tema „Organizarea judiciară în România şi Republica Moldova - prezentare comparativă".

2) Al doilea seminar a avut loc la 17.04.2015, fiind organizat la Judecătoria Ungheni când au fost abordate aspecte privind "Contrabanda-aspecte teoretice şi practice" şi "Organizarea judecătorească în Republica Moldova".

3) Al treilea seminar cu tema "Elemente de justiţie juvenilă în România şi Republica Moldova" a avut loc la 26.06.2015, fiind organizat la Tribunalul Iaşi.

4) Al patrulea seminar a avut loc pe 23.10.2015, fiind organizat la Judecătoria Ungheni cu tema "Cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi civilă în relaţia România- Republica Moldova".

5) Al cincilea seminar a avut loc la 11.12.2015, fiind organizat la Tribunalul Iaşi şi având ca temă "Jurisprudenţa CEDO în cauzele împotriva României şi Republica Moldova. Aspecte civile şi aspecte penale".

6) Al şaselea seminar a avut loc la Ungheni în data de 22.04.2016, cu tema "Adopţia naţională şi Internaţională. Traficul de copii - aspecte juridice comparative între România şi Republica Moldova", în cadrul acestuia fiind abordate chestiuni referitoare la problematica adopţiilor naţionale şi internaţionale, la cea a răpirii internaţionale de copii, precum şi la cea a traficului de minori, cu accent pe aspectele şi jurisprudenţa de interes comun.

7) Al şaptelea seminar a avut loc la Iaşi, la 24.06.2016, în sala de conferinţe a Cercului Militar laşi, fiind organizat în parteneriat cu Tribunalul Militar Iaşi, având ca temă "Elemente de deontologie profesională şi disciplinară în cariera magistraţilor din România şi Republica Moldova". Printre lectori şi invitaţi s-au numărat Horaţius Dumbravă (membru CSM România), Mioriţa Ban (formator INM etică profesională) şi jud. Dumitru Visternicean (membru CSM – R. Moldova).

8) Al optulea seminar cu tematica "Condiţiile de acces la instanţele de contencios administrativ. Măsurile preventive privative de libertate -aspecte comparative între România şi Republica Moldova" s-a desfăşurat la 07 octombrie 2016 la Nisporeni, Republica Moldova.

9) Al nouălea seminar cu tematica „Aspecte comparative privind procedurile judiciare în cazul recunoaşterii învinuirii şi medierea în România şi Republica Moldova" s-a desfăşurat la 17 februarie 2017 la Iaşi, printre invitaţii ce au participat numărându-se membri ai CSM din România şi Republica Moldova, precum şi ai Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

10) Al zecelea seminar cu tematica "Hotărârea judecătorească. Rechizitoriul. Aspecte comparative Republica Moldova şi România" a avut loc la Ungheni în data de 05 mai 2017.

11) Al unsprezecelea seminar cu tema „Măsurile asigurătorii în procesul penal şi civil din România şi Republica Moldova" s-a desfăşurat la 23 iunie 2017 la Hârlău - Conac Polizu, fiind precedat de o vizită de lucru la Judecătoria Hârlău şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău.

12) Al doisprezecelea seminar cu tema "Pregătirea cauzelor civile, penale şi contravenţionale pentru dezbaterile judiciare - aspecte comparative Republica Moldova şi România" s-a desfăşurat la 19 octombrie 2017 la Ungheni, în cadrul acestuia fiind abordate şi aspecte referitoare la procedura de cameră preliminară din procesul penal român ori la procedura regularizării cererii de chemare în judecată din procesul civil român.

13)  Al treisprezecelea seminar de formare profesională comună cu tema „Elemente de cooperare judiciară şi aspecte comparative în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare în procesul penal şi civil din România şi Republica Moldova",  a avut loc la Iaşi, la 16 martie 2018.

14)  Al paisprezecelea seminar de formare profesională comună cu tema „Procesul-verbal al ședinței de judecată în cadrul procedurii civile ", a avut loc la Judecătoria Ungheni, Republica Moldova, la data de 15 iunie 2018.

15)  Al cincisprezecelea seminar de formare profesională comună cu tema „Aspecte particulare ale expertizelor psihiatrice și evaluărilor psihologice în procedurile judiciare din România și Republica Moldova discutate la Tribunalul Iași ", a avut loc la Iași, la data de 02 noiembrie 2018.

ZIUA UȘILOR DESCHISE LA JUDECĂTORIA UNGHENI

26 Octombrie 2018 | 16

   Cu ocazia celebrării Zilei Europene a Justiţiei Civile, la 25 octombrie 2018, în incinta Judecătoriei Ungheni a avut loc Ziua ușilor deschise. Astfel Judecătoria Ungheni și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a afla cum se face justiția în Republica Moldova, specificul activităţii de jurist, precum şi alte informaţii relevante de acces public.

 De dimineață, mai multe grupuri de elevi şi profesori au venit la Judecătoria Ungheni, unde fiind ghidați de către judecători, au  vizitat încăperile instanței, precum ar fi Secția de Evidență și Documentare procesuală, sălile de judecată, încăperile unde sunt deținuți inculpații, care sunt construite după standardele europene, etc.

 Vizitatorilor li s-a explicat în mod accesibil competenţa primei instanțe la examinarea cauzelor, modul de atac al hotărârilor judecătoreşti, specificul examinării cauzelor civile, penale și contravenționale.

  Mai mult aceștia au participat la ședințele de judecată publice astfel în cât s-au familiarizat cu procedura de examinare a unor categorii de cauze.

 În fiecare an, pe 25 octombrie, se celebrează Ziua Europeană a Justiţiei Civile, zi fixată de Consiliul Europei şi Comisia Europeană. Scopul acestei zile este de a apropia justiţia de cetăţeni, de a creşte gradul de transparenţă a procedurilor judiciare, astfel încât să fie pe deplin accesibil fiecărui cetăţean.

 

Anunț cu privire la prelungirea termenului de desfășurare a concursului

09 Octombrie 2018 | 1

Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Judecătoriei Ungheni

03 Septembrie 2018 | 8

Anunț

10 Iulie 2018 | 3

Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Judecătoriei Ungheni va avea loc la data de 11.07.2018 ora 11:00.

Licitație "cu reducere"

15 Iunie 2018 | 6

Judecătoria Ungheni anunță pe data de 27.07.2018 ora 10:30, pe adresa mun. Ungheni, str.Națională 10/1, sala de conferință nr. 37, etajul IV desfășurarea licitației ”cu reducere ” a două unități:

-autoturismul VAZ-21053, anul producerii 1997, caroserie tip sedan, verde închis, prețul inițial de vânzare este 11.000 MDL.

-container de cale ferată type 10, nr. de uzină 53323, anul producerii 1983, prețul inițial de vânzare este 15.000 MDL.

 Ca participanți la licitație sunt admiși: persoane fizice sau juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate a reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din prețul inițial de vânzare, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare-600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice.

     Contul de decontare pentru transferarea acontului și costul biletului de participare: Judecătoria Ungheni; c/f 1014601000104; IBAN MD53TRPCAA518490A01329AA; TREZMD2X.

     Termenul-limită de depunere a actelor este data  26.07.2018, ora 16.00. Examinarea obiectelor expuse la vânzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel.0236-23354.

 

Pagini