A A A

Judecătoria Ungheni și media locală vor explica cum funcționează sistemul judecătoresc pentru informarea și educația juridică a populației

19 Noiembrie 2021 | 164

    

          Instituțiile mass-media din raioanele Ungheni și Nisporeni și Judecătoria Ungheni vor produce împreună materiale informative care să explice oamenilor cum pot accesa diferite servicii judecătorești, care sunt pașii pe care trebuie să-i întreprindă pentru înaintarea cererilor în instanța de judecată, precum și cum pot înțelege termenii juridici care sunt utilizați de instituțiile de drept. Această decizie a fost luată joi, 18 noiembrie, în cadrul unei întrevederi informale dintre reprezentanții Judecătoriei Ungheni și ai mass-mediei locale.

         Judecătoria Ungheni și-a luat angajamentul să informeze mai activ populația, cu sprijinul instituțiilor de media, despre activitatea de zi cu zi, precum și să ofere informații utile pentru cei care își doresc să își apere un drept în judecată.

          Instituțiile de media s-au arătat interesate de informații actuale privind performanța judecătoriei în examinarea dosarelor. Totodată, acestea au subliniat importanța folosirii unui limbaj comun pentru a explica procesele juridice, astfel încât populația să cunoască și să înțeleagă mai bine cum are loc un proces de judecată, ce etape trebuie să parcurgă ca să li se examineze o plângere în instanță, la ce specialiști sau instituții trebuie să apeleze pentru rezolvarea diferitor cereri, precum și ce așteptări de timp pot avea în așteptarea unei soluții pe dosar.

         Judecătoria Ungheni aduce mulțumiri ziarelor „Unghiul” și „Expresul” din orașul Ungheni, precum și postului de televiziune „Albasat TV” din orașul Nisporeni pentru deschidere și speră la o colaborare fructuoasă pentru informarea corectă a oamenilor.

        Amintim că Judecătoria Ungheni și-a luat angajamentul să sporească transparența actului justiției și accesul populației la serviciile judecătorești printr-o informare mai amplă, inclusiv prin colaborarea cu mass-media. Acest angajament a fost inclus în Planul de dezvoltare al Judecătoriei Ungheni pentru 2021-2023, elaborat cu sprijinul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”.

 

 

Instruire în domeniul aplicării Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească din 08.10.2021

15 Noiembrie 2021 | 83

La data de 8 octombrie 2021, judecătorii și personal din cadrul Judecătoriei Ungheni au participat la instruirea în domeniul aplicării Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească  prin ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII parte a proiectului în desfășurare INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI MODEL,fiind moderat de către Cristina Malai, Directoare, Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model”, Veronica Mocanu, Specialistă performanța instanțelor și Natalia Vîlcu, Consilieră performanța instanțelor.

Respectiva  prezentare a fost realizată cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul prezentării este responsabilitatea Checchi and Company Consulting/Dexis Consulting și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.

Judecătoria Ungheni muncește pentru a spori încrederea cetățenilor prin inițierea procesului de planificare strategică și însușirea unor noi standarde de performanță

15 Noiembrie 2021 | 101

   

        Judecătorii și angajații Judecătoriei Ungheni au participat la primele două module din cadrul Programului de instruire „Leadership Judecătoresc în Managementul Calității”, organizat cu suportul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”. Scopul Programului de instruire este de a consolida cunoștințele și abilitățile liderilor, judecătorilor și angajaților interesați din cadrul instanței de judecată în vederea îmbunătățirii performanței prin înfăptuirea eficientă și echitabilă a justiției.

        Primul modul de instruire s-a axat pe dezvoltarea capacității echipei Judecătoriei Ungheni de a elabora planuri de dezvoltare strategică, fiind trecute în revistă principalele etape ale procesului de planificare strategică, analizate modele de planuri strategice și discutat contextul actual în care operează instanțele de judecată. Totodată, echipa judecătoriei a fost implicată în exerciții de identificare a misiunii și valorilor de bază ale instituției.

        Cel de-al doilea modul a ținut de analiza factorilor care determină performanța și succesul instanțelor de judecată, fiind analizată experiența instanțelor de judecată în utilizarea indicatorilor de măsurare a performanței. Judecătoria Ungheni s-a implicat activ în discuții legate de măsurile care pot fi aplicate pentru a crește performanța instanței de judecată și a spori încrederea publicului în justiție. 

        Formatorul Jim Haines, judecător în demisie și profesor de drept din SUA, a menționat că instruirea a avut scopul să ajute judecătoriile să își planifice bine și din timp activitatea, reieșind din rezultate scontate, astfel încât acestea să satisfacă cerințele atât ale populației deservite, cât și cele ale angajaților judecătoriei, având în vedere specificul activității instanțelor de judecată.

        Amintim că Judecătoria Ungheni este activ implicată în implementarea acțiunilor menite să contribuie la obținerea statutului de judecătorie-model, fiind deja realizate în acest sens o serie de acțiuni, cum sunt crearea Consiliului consultativ, auto-evaluarea activității instanței de judecată, sondaj de opinie în rândul justițiabililor pentru evaluarea gradului lor de satisfacție de activitatea instanței de judecată, elaborarea materialelor informative pentru creșterea accesului justițiabililor la serviciile instanței de judecată.

 

COMUNICAT

25 Octombrie 2021 | 135

 

JUDECĂTORIA UNGHENI A CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU A IMPLICA COMUNITATEA LOCALĂ ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU JUSTIȚIABILI

 

Judecătoria Ungheni a dat startul consultării periodice a grupurilor profesionale și a comunităților din circumscripția deservită de instanță prin intermediul Consiliului Consultativ, inființat cu scopul de a îmbunătăți comunicarea cu actorii implicați în actul de înfăptuire a justiției, dar și cu liderii de opinie și liderii comunitari. Prima ședință a Consiliului Consultativ a avut loc la 21 octombrie 2021 și a întrunit avocați, procurori șefi ai procuraturilor teritoriale, șefi de inspectorate de poliție, șefi ai birourilor de probațiune, reprezentanți ai serviciilor de asistență socială, societății civile și ai mass-media din circumscriția instanței.

Prin intermediul acestui Consiliu, Judecătoriei Ungheni își propune să caute soluții pentru a îmbunătăți serviciile pentru justițiabili și să identifice provocările juridice și organizatorice existente și căile de rezolvare a acestora. Cei prezenți la ședință au salutat și apreciat inițiativa Judecătoriei Ungheni de a crea o astfel de platformă, au menționat unele probleme cu care se confruntă în activitatea lor în procesul de interacționare cu instanța, evidențiind volumul excesiv de lucru al judecătorilor.

Totodată, au fost puse în discuție chestiunile care urmează a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului consultativ și, în urma propunerilor înaintate, s-a ajuns la concluzia de a fi dezbătută problema desfășurării ședințelor de judecată prin intermediul teleconferinței. Participanții la ședință și-au luat angajamentul de a stabili problemele existente în procesul de înfăptuire a justiției și de interacțiune cu Judecătoria Ungheni, precum și de a prezenta soluțiile pentru înlăturarea lor în ședințele viitoare ale platformei.

Crearea unui Consliu Consultativ face parte din Planul de dezvoltare a Judecătoriei Ungheni pentru anii 2021-2023, care este implementat cu suportul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.

 

FELICITĂRI CU SĂRBĂTOAREA ZIUA JURISTULUI

19 Octombrie 2021 | 28

Stimați colegi,

Cu prilejul zilei profesionale a juristului, Vă adresez sincere felicitări și Vă îndemn ca, prin activitatea dumneavoastră plină de devotament, corectitudine și profesionalism, să contribuiți la edificarea unei societăți moderne și prospere în beneficiul tuturor cetățenilor.

 

 

Cu deosebită considerațiune ,

Președintele Interimar al Judecătoriei Ungheni

Vasile Șchiopu

DECLARAȚIE

22 Septembrie 2021 | 292

                                                                                       D E C L A R A Ț I E

Judecătorii conștientizează responsabilitatea și importanța actului judecătoresc în dezvoltarea și consolidarea statului de drept.

Reiterăm cu fermitate poziția precum că un act judecătoresc efectiv nu va putea fi realizat fără asigurarea reală a independenței sistemului judecătoresc.

Independența judecătorilor se asigură nu numai prin reglementarea în Constituție, dar prin respectarea acesteia, prin asigurarea efectivă a drepturilor judecătorilor, păstrarea garanțiilor sociale și prin manifestarea unui respect față de actul de justiție.

Judecătorii regretă adoptarea Legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului nr. 222 din 04 decembrie 2020, prin care, în esenţă, au fost anulate garanţiile sociale ale judecătorilor, în condițiile în care, anterior, deja au fost emise două Hotărâri ale Curţii Constituționale, prin care au fost declarate neconstituționale tentativele de excludere a acelorași garanții.

Pentru aceste motive, judecătorii propun Consiliului Superior al Magistraturii sesizarea Curții Constituționale cu lărgirea obiectului sesizării în vederea verificării constituționalității excluderii garanțiilor enunțate.

De asemenea, judecătorii condamnă discursul public de denigrare generalizată a sistemului judecătoresc pe parcursul a mai multor ani, însoțit de îndemnul la reducerea totală a garanțiilor sociale întru acumularea capitalului politic.

Corpul de judecători din cadrul Judecătoriei Ungheni

DECLARAȚIE

                                                                                      D E C L A R A Ț I E

Judecătorii conștientizează responsabilitatea și importanța actului judecătoresc în dezvoltarea și consolidarea statului de drept.

Reiterăm cu fermitate poziția precum că un act judecătoresc efectiv nu va putea fi realizat fără asigurarea reală a independenței sistemului judecătoresc.

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de grefier care s-a desfășurat la data de 12 iulie 2021

13 Iulie 2021 | 117

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de grefier care s-a desfășurat la data de 12 iulie 2021

1. Chiorescu  Tatiana 

Data desfășurării concursului privind ocuparea funcției publice vacante

09 Iulie 2021 | 101

 

La data de 12 iulie 2021, ora 09:30, în incinta Judecătoriei Ungheni, str. Națională 10/1  se va desfășura concursul de ocupare a  funcției publice vacante de grefier!

Pagini