A A A

TRAINING INSTRUIRE ÎN COMUNICARE

12 Mai 2022 | 58

Judecătoria Ungheni lucrează la îmbunătățirea serviciilor oferite publicului prin acordarea unei atenții deosebite nevoilor de ascultare și informare a justițiabililor. În acest scop, angajații instanței participat la cursuri de comunicare eficientă cu justițiabilii și, cu ajutorul experților în relaționarea cu publicul, au analizat feedback-ul primit pe parcursul ultimului an de la vizitatorii Judecătoriei ca să poată răspunde cât mai bine la necesitățile acestora. 

Aceste activități sunt susținute de Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” cu scopul de a apropia cât mai mult Judecătoria Ungheni de standardele unei judecătorii model.

Judecătoria Ungheni 

USAIDMoldova 

#InstanteJudecatorestiModel

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!