A A A

Seminarul de formare profesională moldo-român din 26 iunie 2015: „Elemente de justiție juvenilă în România și Republica Moldova”

10 Septembrie 2015 | 1

„Elemente de justiție juvenilă în România și Republica Moldova” a fost tematica abordată în cadrul seminarului de formare profesională moldo-român din data de 26 iunie 2015, care s-a desfășurat la Iași, România.

La eveniment au participat judecători din Republica Moldova și România.

Cu un cuvânt de salut a deschis seminarul judecătorul Narcis-Violin Stoica, Preşedintele Tribunalului Iaşi, care a urat tuturor succes, precizînd că este bucuros de colaborarea fructuoasă dintre magistrații din România și Republica Moldova.

”Seminarele comune de formare profesională au un impact pozitiv asupra aplicării corecte și multiaspectuale a legislației naționale. Totodată în anul 2012 a fost efectuat un studiu comparativ privind justiția juvenilă din România și Republica Moldova. Ppublicația în urma studiului vă este oferită la materialele seminarului. În continuare urmează să purcedem la chestiunile potrivit agendei seminarului.”, a precizat Narcis-Violin Stoica.

Cu un cuvînt de deschidere au intervenit și vicepreședintele Curții de Apel Iași, judecător Iustinian Obreja- Manolache, președintele Judecătoriei Iași, judecător Daniela-Maria Falcan, Președintele Judecătoriei Ungheni, judecător Vasile Șchiopu și președintele Asociației Magistraților din Iași, judecător Ciprian Diaconaru.

După ce a salutat audiența, Vasile Șchiopu, Președintele Judecătoriei Ungheni a declarat că ”tematicile convenite de comun acord cu colegii de peste Prut sunt de o importanță majoră pentru practica judiciară a ambelor țări. Justiția Juvenilă de asemenea este actuală ce are subtilitățile sale. De aceea sperăm că aspectele esențiale vor fi elucidate de către participanți”.

Din partea Judecătoriei Ungheni din Republica Moldova au intervenit cu discursuri judecătorii: Valentina Stratulat, Alexandru Parfeni și Mariana Stratan.

În discursul său Valentina Stratulat a expus măsurile aplicate în privința copiilor în cazurile de violență în familie, evidențiind situațiile cînd victim este un copil și cînd agresorul este un copil. În acest context dînsa a menționat cazurile CEDO prin care Republica Moldov a fost candamnată în domeniul vizat, intervenind cu necesitatea modificării legislației din domeniu.

La rândul său judecătorul Alexandru Parfeni, vicepreședintele Judecătoriei Ungheni a evidențiat măsurile de protecție în cazul copiilor aflați în situații de risc. Dumnealui în mod minuțios a cercetat decăderea din drepturile părintești și luarea copilului fără decădere din drepturile părintești.

Aspectele de bază privind audierea copiilor minori au fost expuse de către judecătorul Judecătoriei Ungheni Mariana Stratan. În afară de legislația Republicii Moldova din domeniul vizat și a hotărîrilor CEDO, dînsa a prezentat poze din instanțele naționale privind amenajarea sălilor de audiere a minorilor.

De asemenea cu discursuri au intervenit și următorii judecători ai Tribunalului Iași: Lorena Tarlion, Stefana Pascaru, Oana-Monica Lăcustă, Narcis-Violin Stoica și Radu Cristina.

Ulterior prezentărilor au avut loc dezbateri pe subiectele abordate, astfel încît toți participanții la seminar s-au prezentat a fi activi și interesați de cele discutate.

În acest context, judecătorul Judecătoriei Fălești, Ion Ghizdari a menționat: ”Asemenea seminare sunt utile pentru toți. A cunoaște despre legislația și practica judiciară din statul vecin va beneficia la colaborarea și sprijinul reciproc în domeniul jurisprudenței”.

 

****

Precizăm că la data de 21 noiembrie 2014, Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași a semnat un protocol de colaborare al cărui principal obiectiv vizează cooperarea celor două instanţe. În scopul atingerii obiectivelor cooperării, prin protocolul de colaborare, părţile şi-au propus, printre altele, să organizeze periodic – cel puţin trimestrial – şi prin rotaţie, la sediul lor (sau într-o altă locaţie), activităţi de formare profesională comune şi, de asemenea, să invite reprezentanţii celeilalte părţi la reuniunile organizate sau găzduite, în cadrul cărora se vor dezbate probleme din domeniile de interes comun.