A A A

RECOMANDARE

21 Noiembrie 2023 | 22

Stimați justițiabili,

Judecătoria Ungheni vine cu o recomandare,

La depunerea cererilor pentru eliberarea Titlurilor Executorii de către instanța judecătorească, de a se consulta și ține cont de prevederile articolului 19 din Codul de Executare al Republicii Moldova

 

Articolul 19. Eliberarea duplicatului titlului executoriu

(1) În caz de pierdere sau deteriorare a titlului executoriu, instanţa de judecată care a emis titlul executoriu va elibera, în cel mult 5 zile, un duplicat al acestuia.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului poate fi înaintată de creditor sau de executorul judecătoresc, cu anexarea dovezilor care confirmă pierderea sau deteriorarea titlului executoriu. Cererea de eliberare a duplicatului se examinează pe baza dosarului şi/sau a materialelor anexate la cerere. Instanţa care examinează cererea poate dispune citarea participanţilor la proces pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în cerere.

(3) În cazul în care refuză să emită duplicatul titlului executoriu, instanţa de judecată va emite o încheiere motivată, care poate fi contestată cu recurs.

[Art.19 completat prin Legea nr.17 din 05.04.2018, în vigoare 01.06.2018]

_______________________

Parlamentul Republicii Moldova

443/24.12.2004 Codul de executare al Republicii Moldova

Monitorul Oficial al R. Moldova, 34-35/112, 03.03.2005

 

 

 

enlightenedPentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de:

 FACEBOOK , PAGINA WEB și INSTAGRAM       Mulțumim cetățenilor pentru încredereheart!