A A A

ORDINUL nr. 01-4/22 din 04 august 2022

04 August 2022 | 50

ORDINUL nr. 01-4/22 din 04 august 2022                                                                                 

,,Cu privire la  întreprinderea unor măsuri în scopul

 prevenirii situațiilor de urgență și de protecție

antiteroristă a Judecătoriei Ungheni.,,

           Luând în considerație informația Inspectoratului General al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 34/2889 din 02 august 2022,

              În scopul prevenirii riscurilor unei eventuale situații de urgență, de amenințare sau comitere a unui atac terorist , întru asigurarea securității și liniștii publice,  precum și în vederea eradicării fenomenului de destabilizare a activității Judecătoriei Ungheni,

         în temeiul art. 161 alin. (2) din Legea privind organizarea judecatoreasca nr. 514 din 06 iulie 1995,

 

                                                                                               ORDON:

 1. Se stabilesc în cadrul Judecătoriei Ungheni următoarele măsuri cu caracter de prevenție întru asigurarea securității și liniștii publice și pentru a minimaliza riscurile unei situații de urgență, de amenințare sau comitere a unui atac terorist, după cum urmează:
 •    Asigurarea securității clădirii și a teritoriului acesteia pentru a detecta și preveni  situațiile de urgență, de amenințare sau comitere a unui atac terorist etc.
 •   Protecția personalului și a vizitatorilor împotriva actelor de violență în zona securizată.
 •   Restricționarea accesului persoanelor care nu au tangență cu cauzele aflate în proces de examinare.
 •   Amplificarea procesului de comunicarea electronică cu participanții la procesele de judecată.
 •   Excluderea neautorizată a terților în clădire sau a vehiculelor pe teritoriul aferent.
 •  Fiecare agent de pază al instanței va asigura ordinea utilizării porților, timpul de deschidere și închidere a porților, deschidere porților se va efectua doar la prima necesitate pentru trecerea transportului specializat.
 •  Utilizarea sistemului de control și acces, a barelor metalice, dispozitivelor, scanerelor pentru identificarea obiectelor metalice sau a substanțelor explozive.
 •    Interzicerea bagajelor mari de mână în interiorul clădirii.
 •   Asigurarea accesului la hidranții de incendiu, interioare/exterioare și la locurile pentru amplasarea echipamentelor de incendiu.
 •    Funcționarea sistemelor de iluminare pentru vizibilitatea împrejmuirii teritoriului, perimetrului clădirii.
 •   Asigurarea funcționării în permanență a sistemelor de supraveghere video continuă a stării situației în locurile cu aflarea concentrării în masă a oamenilor.
 1. Prezentul Ordin  se afișează pe panourile informative din sediul instanței și se publică pe     pagina web a Judecătoriei Ungheni.
 2. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

                              Vicepreședintele  Judecătoriei

                                           Ungheni                                                                          Petru Triboi