A A A

ORDIN PRIVIND INSTITUIREA UNOR MĂSURI SPECIFICE DE ACTIVITATA A JUDECĂTORIEI UNGHENI

03 Martie 2022 | 279

Stimați Justițiabili vă aducem la cunoștință prevederile Dispoziției nr. 5 din 02 martie 2022  emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin care:

5.1. Cauze civile

5.1.1. Se suspendă de drept examinarea de către instanțele de judecată a cauzelor

civile. Sunt exceptate de la suspendare cauzele civile:

a) privind eliberarea ordonanțelor de protecție;

b) privind confiscarea averii nejustificate în folosul statului;

c) privind încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat;

d) privind aplicarea măsurilor asiguratorii;

e) privind încasarea pensiei de întreținere a copiilor;

f) privind instituirea măsurilor de ocrotire judiciară.

5.1.2 Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele civile care se suspendă de

drept, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se

întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării

stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost

exercitate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziții, dosarele se

înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

5.1.3 După încetarea stării de urgență, judecarea cauzelor civile suspendate de

drept conform prezentei dispoziții, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de

la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea

termenelor de judecată și citarea părților. 

Judecătoria Ungheni 

https://gov.md/ro/content/noi-decizii-contextul-starii-de-urgenta-aprobate-astazi-de-comisia-situatii-exceptionale

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_rm_nr.5_din_02.03.2022_stampila.pdf