A A A

Judecătoria Ungheni muncește pentru a spori încrederea cetățenilor prin inițierea procesului de planificare strategică și însușirea unor noi standarde de performanță

15 Noiembrie 2021 | 101

   

        Judecătorii și angajații Judecătoriei Ungheni au participat la primele două module din cadrul Programului de instruire „Leadership Judecătoresc în Managementul Calității”, organizat cu suportul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”. Scopul Programului de instruire este de a consolida cunoștințele și abilitățile liderilor, judecătorilor și angajaților interesați din cadrul instanței de judecată în vederea îmbunătățirii performanței prin înfăptuirea eficientă și echitabilă a justiției.

        Primul modul de instruire s-a axat pe dezvoltarea capacității echipei Judecătoriei Ungheni de a elabora planuri de dezvoltare strategică, fiind trecute în revistă principalele etape ale procesului de planificare strategică, analizate modele de planuri strategice și discutat contextul actual în care operează instanțele de judecată. Totodată, echipa judecătoriei a fost implicată în exerciții de identificare a misiunii și valorilor de bază ale instituției.

        Cel de-al doilea modul a ținut de analiza factorilor care determină performanța și succesul instanțelor de judecată, fiind analizată experiența instanțelor de judecată în utilizarea indicatorilor de măsurare a performanței. Judecătoria Ungheni s-a implicat activ în discuții legate de măsurile care pot fi aplicate pentru a crește performanța instanței de judecată și a spori încrederea publicului în justiție. 

        Formatorul Jim Haines, judecător în demisie și profesor de drept din SUA, a menționat că instruirea a avut scopul să ajute judecătoriile să își planifice bine și din timp activitatea, reieșind din rezultate scontate, astfel încât acestea să satisfacă cerințele atât ale populației deservite, cât și cele ale angajaților judecătoriei, având în vedere specificul activității instanțelor de judecată.

        Amintim că Judecătoria Ungheni este activ implicată în implementarea acțiunilor menite să contribuie la obținerea statutului de judecătorie-model, fiind deja realizate în acest sens o serie de acțiuni, cum sunt crearea Consiliului consultativ, auto-evaluarea activității instanței de judecată, sondaj de opinie în rândul justițiabililor pentru evaluarea gradului lor de satisfacție de activitatea instanței de judecată, elaborarea materialelor informative pentru creșterea accesului justițiabililor la serviciile instanței de judecată.