A A A

Comunicat de presă pe cauza penală de învinuire a cet. Ibrian R. ș.a.

23 Septembrie 2019 | 52

COMUNICAT DE PRESĂ

pe cauza penală de învinuire a cet. Ibrian Ruslan în comiterea infracțiunilor prevăzute art. 287 alin. (3) Cod penal și art. 145 alin. (2) lit. a) și j) Cod penal și a cet. Bandrabura Valeriu, Mavroian Roman, Arapu Ivan, Arapu Pancratie în comiterea infracțiunilor prevăzute art. 287 alin. (3) Cod penal

 

În procedura Judecătoriei Ungheni se află spre examinare cauza penală nr. 1-429/2019 de învinuire a cet. Ibrian Ruslan în comiterea infracțiunilor prevăzute art. 287 alin. (3) Cod penal și art. 145 alin. (2) lit. a) și j) Cod penal și a cet. Bandrabura Valeriu, Mavroian Roman, Arapu Ivan, Arapu Pancratie în comiterea infracțiunilor prevăzute art. 287 alin. (3) Cod penal.

La data de 13 septembrie 2019 în ședință preliminară au fost examinate doar demersurile acuzatorului de stat cu privire la prelungirea măsurii preventive-arestul preventiv aplicat în privința inculpaților respectivi. În privința cet. Ibrian Ruslan măsura preventivă arestul preventiv a fost prelungită pe un termen de 30 zile, iar în privința inculpaților Bandrabura Valeriu, Mavroian Roman, Arapu Ivan, Arapu Pancratie măsura preventivă arestul preventiv a fost înlocuită cu arestul la domiciliu pe un termen de 30 de zile, astfel toți inculpații se află în stare de arest. Temeiurile de fapt și de drept aplicării acestor măsuri preventive sunt expuse în Încheierile instanței de judecată din 13 septembrie 2019. Totodată ședința preliminară a fost amânată pentru data 10 octombrie 2019.

La momentul de față cauza se află în examinare. Cu informații suplimentare vom reveni.

***

Conform articolului 176 alin. (1) CPP Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvîrşească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.

Conform articolului  188 alin. (6) CPP, Termenul, modul de aplicare, de prelungire a duratei şi de atac al arestării la domiciliu sînt similare celor aplicate la arestarea preventive.