A A A

COMUNICAT

25 Octombrie 2021 | 125

 

JUDECĂTORIA UNGHENI A CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU A IMPLICA COMUNITATEA LOCALĂ ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU JUSTIȚIABILI

 

Judecătoria Ungheni a dat startul consultării periodice a grupurilor profesionale și a comunităților din circumscripția deservită de instanță prin intermediul Consiliului Consultativ, inființat cu scopul de a îmbunătăți comunicarea cu actorii implicați în actul de înfăptuire a justiției, dar și cu liderii de opinie și liderii comunitari. Prima ședință a Consiliului Consultativ a avut loc la 21 octombrie 2021 și a întrunit avocați, procurori șefi ai procuraturilor teritoriale, șefi de inspectorate de poliție, șefi ai birourilor de probațiune, reprezentanți ai serviciilor de asistență socială, societății civile și ai mass-media din circumscriția instanței.

Prin intermediul acestui Consiliu, Judecătoriei Ungheni își propune să caute soluții pentru a îmbunătăți serviciile pentru justițiabili și să identifice provocările juridice și organizatorice existente și căile de rezolvare a acestora. Cei prezenți la ședință au salutat și apreciat inițiativa Judecătoriei Ungheni de a crea o astfel de platformă, au menționat unele probleme cu care se confruntă în activitatea lor în procesul de interacționare cu instanța, evidențiind volumul excesiv de lucru al judecătorilor.

Totodată, au fost puse în discuție chestiunile care urmează a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului consultativ și, în urma propunerilor înaintate, s-a ajuns la concluzia de a fi dezbătută problema desfășurării ședințelor de judecată prin intermediul teleconferinței. Participanții la ședință și-au luat angajamentul de a stabili problemele existente în procesul de înfăptuire a justiției și de interacțiune cu Judecătoria Ungheni, precum și de a prezenta soluțiile pentru înlăturarea lor în ședințele viitoare ale platformei.

Crearea unui Consliu Consultativ face parte din Planul de dezvoltare a Judecătoriei Ungheni pentru anii 2021-2023, care este implementat cu suportul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.