A A A

Atelier “Îmbunătăţirea eficienţii instanţelor de judecată “

26 Februarie 2018 | 1

      Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 614/25 din 20.06.2016, Judecătoria Ungheni și Curtea de Apel Bălți au fost selectate în calitate de instanțe pilot pentru implementarea proiectului „Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, în parteneriat internațional cu Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională, Olanda, şi parteneriat național cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, în cadrul Programului MATRA.

       Astfel, la data de 22 februarie 2018 s-a desfășurat atelierul  de lucru  cu tematica ” Îmbunătăţirea eficienţei activităţii instanţelor de judecată” la care au participat expertul olandez al Consiliului Europei  Bert Maan, manager proiect centrul pentru cooperare juridică internaţională Lino Brosius, expert, România, judecător, vice-preşedinte Tribunalul Iaşi Narcis-Violin Stoica , directorul de Reforme Penale  Victor Zaharia, membru al Consiliului Superior al Magistraturii Nina Cernat , cât și judecătorii  și colaboratorii  instanței de judecată.

     În cadrul şedinţei  comune  au fost abordate următoarele subiecte:

-Cadrul general, scopul şi obiectivele proiectului.
-Prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.
-Recomandările expertului. Modificarea procedurilor din cadrul instanţei .
-Rezultatele evaluării intermediare a funcţionalităţii noilor modificări introduse în activitatea instanţelor pilot.
-Analiza situaţiei şi recomandări privind eficientizarea activităţii în cadrul procesului penal şi civil.

     La finele acestei întrevederi, cei prezenți și-au mulțumit reciproc pentru discuțiile productive avute  și au manifestat spirit de colaborare pe viitor întru realizarea obiectivelor și planurilor de acțiuni curente.