A A A

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante în cadrul Judecătoriei Ungheni

22 August 2022 | 49

      Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/,  https://jun.instante.justice.md/

      Data - limită de depunere a dosarelor de concurs – 16 septembrie 2022

      Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Ungheni,

       str. Naționala 10/1, bir. 44,   Telefon de contact : 0(236) 2-22-95

 

    Persoana de contact:

   șef al Secretariatului instanței judecătorești - Lari Anna

   șef  Serviciul resurse umane - Gavrilița Svetlana