A A A

Anunț - adrese de email pentru depunerea cererilor

18 Martie 2020 | 87

Judecătoria Ungheni pune la dispoziția justițiabililor pentru depunerea cererilor și eliberarea actelor următoarele adrese de email:
- jun@justice.md

SAU
- juncancelaria@justice.md

- NU EXPEDIAȚI ACELEAȘI ÎNSCRISURI PE AMBELE ADRESE!