A A A

Ședință de informare a autorităților publice și private din Ungheni cu privire la stadiul de implementare a reformei în sistemul judecătoresc

13 Octombrie 2017 | 1

Adunarea face parte dintr-o amplă campanie de informare publică organizată de către CSM în parteneriat cu mai multe autorități publice, ONG-uri și presă.

     La 12 octombrie în mun. Ungheni, peste 400 de reprezentanți din cadrul autorităților locale, instituții de stat, instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, presa națională, reprezentanți ai Ministerului de interne, procurori, judecători, avocați și personalul din cadrul sistemului judecătoresc au primit informații în cadrul a două ședințe publice, despre stadiul de implementare a reformei și aspectele sociale ale impactului produs de modernizarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

     Participanții au fost interesați de consecințele produse, de reducerea numărului de instanțe judecătorești, de la 44 la 15, ei punând întrebări despre calitatea actului de justiție și despre posibila scurtare a judecății cauzelor aflate pe rol, ca urmare a aplicării legii de optimizare a hărții instanțelor judecătorești, despre accesul jurnaliștilor la ședințele de judecată, despre distanțele care vor fi parcurse de către justițiabili, despre modernizarea practicii judecătorești și despre căile extraordinare de atac.

     Publicul a fost interesat și de metodele autorităților de justiție, de luptă împotriva corupției în sistemul de justiție și de sporirea integrității judecătorilor. Dezbaterile s-au desfășurat pe parcursul a peste 4 ore, la sfârșit organizându-se un sondaj în rândul participanților, cu privire la calitatea actului de justiție și așteptările publicului cu privire la rezultatele modernizării sistemului judecătoresc, sondaj ale cărui rezultatele vor fi date publicității ulterior. După epuizarea ambelor evenimente, delegația a mers în vizită la ”Palatul Justiției de la Ungheni” – noul sediu al Judecătoriei Ungheni, care va fi dat oficial în exploatare la sfârșitul anului 2017.

     Evenimente similare celor găzduite astăzi de orașul Ungheni au fost organizate în toate orașele unde funcționează cele 15 judecătorii rămase după aplicarea legii de reorganizare a hărții judecătorești.

     Activitățile de informare fac parte din Campania de informare în interes public organizată de către Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Agenția de Administrare a Instanțelor de Judecată, Ministerul de Justiție, Institutul Național al Justiției, Judecătoria Ungheni, Cancelaria de Stat, Organizații neguvernamentale și reprezentanți ai presei, având suportul proiectului european de asistență "Sporirea Eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova".

     La Ungheni au fost prezenți reprezentanți de vârf din cadrul sistemului de justiție, președintele Consiliului Superior al Magistraturii – judecător Victor MICU, președinte al Judecătoriei Ungheni, domnul Vasile Șchiopu, doamna Ecaterina Popa, Secția formare continuă a Institutului Național al Justiției, reprezentanți ai organizației neguvernamentale, Promo-LEX, precum și mai mulți jurnaliști.

Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu partenerii mulțumesc publicului din Ungheni pentru interesul sporit și pro-activitatea manifestată la întâlnirea de astăzi, 12 octombrie 2017.