A A A

Totalizarea activității si performanța Judecătoriei Ungheni în cele 9 luni din anul 2022

25 Octombrie 2022 | 35

La Ședința de Evaluare și Monitorizare a Implementării Planului de Dezvoltare a Judecătoriei Model Pilot Ungheni pentru primele 9 luni ale anului 2022 desfășurată la sediul instanței judecătorești au fost discutate și stabilite următoarele acțiunile prioritare pentru perioada octombrie-decembrie 2022.   

 Evaluarea nivelului de satisfacţie a justiţiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni ; 

 Introducerea mecanismelor de monitorizare a indicatorilor de performanță a Judecătoriei Ungheni; 

 Crearea unui meniu electronic pe pagina web a instanței pentru a recepționa sugestii și propuneri cu referire la activitatea instanței; 

Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie; Video: Serviciile oferite de judecătorie, Reguli de conduită în instanță, Cum se scrie o cerere de chemare în judecată, Procedura scrisă; 

Dezvoltarea unei relații constructive cu mass-media prin colaborare continuă;  

Elaborarea și postarea pe pagina web a instanței a modelelor tipizate de acte procesuale, imprimarea acestora și oferirea cetățenilor; 

 Publicarea modelelor de documente pentru procedura de ordonanță de protecție și alte categorii de cauze civile; 

Educația juridică a justițiabililor prin oferirea consultațiilor tematice la solicitare; 

Creșterea încrederii populației în actul de justiție prin informarea publicului larg despre activitatea instanței; 

 

Ținem să mulțumim organizatorilor Proiectului USAID MOLDOVA, Instanțe Judecătorești Model” datorită contribuției cărora este posibilă desfășurarea continuă a implementărilor inovațiilor și bunelor practici aplicate cu succes în sistemul judiciar

#InstanteJudecatorestiModel

TV NORD

Unghiul

Expresul

Albasat

Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI

Consiliul Superior al Magistraturii

CDPD Moldova

Clinica Juridica

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Pentru o informare constantă și  veridică urmăriți paginile  noastre oficiale de FACEBOOK  și INSTAGRAM      

Vă mulțumim că ne sunteți alături!   

#InstanteJudecatorestiModel

#Judecătoria_Ungheni

#instanțedejudecată_moldova

#Ungheni