A A A

Seminarul de formare profesională moldo-român din 24 iunie 2016: „Elemente de deontologie profesională și disciplinară în cariera magistraților din România și Republica Moldova”

29 Iunie 2016 | 0

În incinta Tribunalului Militar Iași, România s-a desfășurat seminarul de formare profesională moldo-româna cu genericul „Elemente de deontologie profesională și disciplinară în cariera magistraților din România și Republica Moldova”.

La evenimentul care s-a organizat în baza protocolului de colaborare reciprocă semnat la 21 noiembrie 2014 de către Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași au participat judecători și procurori din orașele Ungheni, Fălești, Nisporeni, Republica Moldova și Iași, Hîrlău, România. De asemenea la eveniment au mai participat și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din amblele state, precum și formatori ai Institutului Național al Magistraturii și inspectori judiciari din România.

Cu un cuvânt de salut a deschis seminarul judecătorul Narcis-Violin Stoica, Preşedintele  Tribunalului Iaşi, care a urat  tuturor succes, precizînd că este bucuros de colaborarea fructuoasă a magistraților din România și Republica Moldova.

„Mă bucură că ne aflăm la cel de-al șaptelea seminar organizat în cadrul unui parteneriat încheiat între Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași, mai bine de doi ani deja. De asemenea mă bucur că am reușit să ne ținem de acele promisiuni inițiale și trimestrial să ne întîlnim o dată în România și o dată în Republica Moldova. Seminarele comune de formare profesională au un impact pozitiv asupra aplicării corecte și multiaspectuale a legislației naționale. Este benefic și faptul să cunoaștem specificul structurilor jurisdicționale din ambele state. Astfel m-a încîntat faptul că în Republica Moldova activează și asistentul judiciar, ceea ce noi nu avem în România. Cred că avem ce învăța de la fiecare.”, a precizat Narcis-Violin  Stoica.

Ulterior, judecătorul Vasile Șchiopu, Preşedintele Judecătoriei Ungheni, a urat tuturor succese, precizînd că este bucuros să participe la o nouă întrunire a magistraților din statele vecine, apreciind la un nivel înalt seminarele comune de formare profesională din Romînia și Republica Moldova.

Bucuros că participă la activitatea de instruire continuă s-a arătat a fi și judecătorul Dan Condrea, președintele Tribunalului Militar Iași.

De asemenea cu un mesaj de salut a venit și Dumitru Visternicean, judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova.

„La acest eveniment reprezint organul de autoadministrare judecătorească din Republica Moldova - Consiliul Superior al Magistraturii și îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la acest seminar. Relațiile noastre dintre Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii din Romînia au și ele la baza lor acordul trilateral încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii din Romînia și Consiliul Superior al procurorilor din Republica Moldova. La moment sistemul judecătoresc din Republica Moldova este în proces de reformare și avem ce învăța de la sistemul judecătoresc din România. Ideia de a efectua întâlniri bilaterale este susținută de către Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova, deoarece acestea constituie niște relații profesionale, unde se întâlnesc acei ce fac justiție, iar justiția într-un stat este una dintre acele trei puteri care asigură și garantează existența unui stat de drept. Tematica selectată pentru discuție „Etica judecătorului” este o parte integrantă a integrității judecătorului, este acel element al responsabilității judecătorului și este o tematică importantă pentru activitatea noastră.”, a declarat Dumitru Visternicean.

Totodată delegația din Republica Moldova a transmis și un mesaj de felicitare magistraților din România cu ocazia Zilei Magistratului.

Membrul Consiului Superior al Magistraturii din România, judecătorul Horațius Dumbravă, de asmenea a salutat audiența și a făcut o scurtă prezentare a unei noi instituții, cea a consilierului de etică. De asemenea a expus și a precizat importanța existenței unui consilier de etică, rolul căruia este de a preveni sancționarea judecătorilor pentru diverse încălcări de etică prin oferirea de consultații judecătorilor interesați în asemenea chestiuni.

Cu un cuvînt de salut au venit și președintele Curții de Apel Iași, judecător Cristina Truțescu, judecătorul Miorița Ban, formator I.N.M. în domeniul etică profesională (fost inspector-șef al I.J.) și procurorul Tamara Manea, inspector judiciar, Direcția de inspectare pentru Procurori, care de asemneea au susținut necesitatea existenței consilierului de etică.

„În continuare urmează să purcedem la chestiunile potrivit agendei, care este foarte încărcată”, a declarat judecătorul Narcis-Violin Stoica, Preşedintele  Tribunalului Iaşi

Din partea României au intervenit cu prezentări în domeniul deontologiei profesionale și disciplinare în cariera magistraților: judecătorul Anca Trandafir, secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Tribunalului Iași, judecătorul Sofia Luca, Secția Penală a Tribunalului Iași și judecătorul Andreea –Nicoleta Trifan, vicepreședinte al Tribunalului Iași.

Din partea Republicii Moldova au intervenit cu discursuri judecătorul Alexandru Parfeni, judecătorul Mariana Stratan și procurorul Anatol Gîrbu.

În discursul său judecătorul Judecătoriei Ungheni Mariana Stratan a expus prevederile Codului de etică și conduită profesională a judecătorului din Republica Moldova, evidențiind principalele aspecte și novații ce au fost efectuate odată cu elaborarea noului Cod în anul 2015.

La rândul său judecătorul Alexandru Parfeni, vicepreședintele Judecătoriei Ungheni a evidențiat răspunderea disciplinară a judecătorilor din Republica Moldova prezentînd aspectele legale din domeniul vizat.

Procurorul Procuraturii raionului Ungheni, Anatol Gîrbu a relatat principalele norme ce reglementează răspunderea disciplinară a procurorilor din Republica Moldova, efectînd o comparație dintre normele actuale și cele ce vor intra în vigoare începînd cu luna august 2016.

Seminarul s-a finalizat cu multiple dezbateri pe subiectele abordate, astfel încît majoritatea participanților și-au expus opiniile asupra celor discutate, în mod special trezind interes instituția consilierului de etică.

După desfășurarea seminarului, pentru participanți în mod special pentru delegația din Republica Moldova, a fost organizată o vizită laa Platul de Justiție din Iași, în cadrul căreia vizitatorii s-au familiarizat cu activitatea Tribunalului și a Curții  de Apel Iași.

****

Amintim că la data de 21 noiembrie 2014, Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași au semnat un protocol de colaborare al cărui principal obiectiv vizează cooperarea celor două instanţe. În scopul atingerii obiectivelor cooperării, prin protocolul de colaborare, părţile şi-au propus, printre altele, să organizeze periodic – cel puţin trimestrial – şi prin rotaţie, la sediul lor (sau într-o altă locaţie), activităţi de formare profesională comune şi, de asemenea, să invite reprezentanţii celeilalte părţi la reuniunile organizate sau găzduite, în cadrul cărora se vor dezbate probleme din domeniile de interes comun.