A A A

Condițiile de acces la instanțele de contencios administrativ și Măsurile preventive privative de libertate discutate la Ungheni în cadrul unui seminar de formare profesională moldo-român

01 Noiembrie 2016 | 1

Un nou seminar de formare profesională moldo-român cu genericul „Condițiile de acces la instanțele de contencios administrativ și Măsurile preventive privative de libertate –aspecte comparative între România şi Republica Moldova” a avut loc la data de 07 octombrie 2016, în orașul Ungheni. Acest seminar de asemenea a fost organizat în baza protocolului de colaborare reciprocă semnat de către Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași.

La evenimentau participat judecători și procurori din Ungheni, Bălți, Nisporeni, Fălești, Republica Moldova și Iași, România.

Seminarul de instruire continuă a fost deschis cu un cuvânt de salut de către președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, care a urat succes tuturor participanților.

„Mă bucură că ne aflăm la cel de-al optulea seminar organizat în cadrul parteneriatului încheiat între Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași. Activitatea comună în baza Acordului semnnat în 2014 este benefică pentru ambele părți semnatare și contribuie la cunoașterea legislației din Republica Moldova și România. Suntem convinși că schimbul de experiență și analiza legislației din domeniu vor unifica practica judiciară și vor duce la o soluționare multiaspectuală și justă a diverselor cauze existente spre examinare.”, a declarat Vasile Șchiopu.

Preşedintele Tribunalului Iaşi, judecătorul Narcis-Violin Stoica, de asemenea a venit cu un mesaj de salut și a evidențiat că este bucuros să participe la a opta întrunire a magistraților din România și Republica Moldova.

Din partea Republicii Moldova cu discursuri au intervenit judecătorul Judecătoriei Ungheni Lilia Dașchevici, judecătorul Judecătoriei Fălești, Ion Ghizdari și procurorul în Procuratura raionului Ungheni, Gîrbu Anatol.

Din partea României au intervenit cu prezentări judecătorul Daniela-Elena Ghercă, preşedintele judecătoriei Răducăneni, judecătorul Georgeta-Lăcrămioara Gafta, preşedintele secţiei penale a tribunalul Iaşi, judecătorul Andreea-Nicoleta Trifan, vicepreşedintele tribunalului Iaşi și judecătorul Anca-Mihaela Trandafir, preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi.

Astfel în cadrul discuțiilor au fost evidențiate noțiunea, principiile și modificările legislative din Republica Moldova privind măsurile preventive privative de libertate; condiţiile generale de luare a măsurii preventive arestul la domiciliu şi organele judiciare care pot lua această măsură în România; activităţile permise/restrânse în cursul măsurii arestului la domiciliu conform legislației române; condiţiile generale de luare a măsurii arestului preventiv în România; elemente de jurisprudenţă din activitatea Tribunalului Iaşi în ceea ce priveşte măsura arestului preventive; condițiile de acces la instanțele de contencios administrativ în R.Moldova și scurte consideraţii teoretice şi jurisprudenţiale referitoare la condiţiile de acces la instanţa de contencios administrativ în România.

Seminarul s-a finalizat cu multiple dezbateri pe subiectele abordate, astfel încât majoritatea participanților și-au expus opiniile asupra tematicilor discutate.

****

Amintim că la data de 21 noiembrie 2014, Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași au semnat un protocol de colaborare al cărui principal obiectiv vizează cooperarea celor două instanţe. În scopul atingerii obiectivelor cooperării, prin protocolul de colaborare, părţile şi-au propus, printre altele, să organizeze periodic – cel puţin trimestrial – şi prin rotaţie, la sediul lor (sau într-o altă locaţie), activităţi de formare profesională comune şi, de asemenea, să invite reprezentanţii celeilalte părţi la reuniunile organizate sau găzduite, în cadrul cărora se vor dezbate probleme din domeniile de interes comun