A A A

Adopţia naţională şi internaţională. Traficul de copii – aspecte juridice comparative între Republica Moldova şi România

26 Aprilie 2016 | 3

Un nou seminar, organizat în baza protocolului de colaborare reciprocă semnat de către Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași, a avut loc la data de 22 aprilie 2016, în orașul Ungheni.

La evenimentul cu genericul „Adopția națională și internațională. Traficul de copii – aspecte juridice comparative între Republica Moldova și România” au participat judecători și procurori din ambele ţări.

Seminarul de instruire continuă a fost deschis cu un cuvînt de salut de către președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, dorind succes participanților.

Preşedintele Tribunalului Iaşi, judecătorul Narcis-Violin Stoica, a evidențiat că este bucuros să participe la a șasea întrunire a magistraților din România și Republica Moldova, iar temele selectate pentru dezbateri sînt de o importanță majoră.

Din partea Republicii Moldova cu discursuri au intervenit judecătorii Judecătoriei Ungheni Lilia Dașchevici, Mariana Stratan, Valentina Stratulat și procurorul în Procuratura raionului Ungheni, Gîrbu Anatol.

Judecătorul Lilia Dașchevici a analizat adopția națională, evidențiind cadrul legislativ în domeniu, principiile de bază ale adopției, autoritățile competente, condițiile de fond, efectele și încetarea dopției naționale.

Reglementarea adopției internaționale în legislația Republicii Moldova a fost tematica abordată de către judecătorul Valentina Stratulat. În discursul său dînsa a expus aspectele legale privind autoritățile implicate în domeniul adopției internaționale, condițiile de fond ale adopției internaționale, procedura de potrivire a adoptatorilor cu copilul adoptabil și procedura de încuviințare a adopției internaționale. A fost pusă în discuție care este instanța competentă să examineze cererile de încuviințare a adopției internaționale.

Despre traficul de copii au vorbit procurorul Gîrbu Anatol și judecătorul Mariana Stratan. Intervenind conform agendei, procurorul Gîrbu Anatol a expus participanților la seminar considerații generale privind infracțiunea prevăzută la art. 206 Cod penal al Repubicii Moldova. Ulterior judecătorul Mariana Stratan, a relatat analiza juridico-penală a infracțiunii respective, evidențiind practica judiciară din domeniul vizat.

Din partea României au intervenit cu prezentări în domeniul adopției și al traficului de copii: judecătorul Narcis-Violin Stoica, președintele Tribunalului Iași, judecătorul Oana Lăcustă, președintele Secției Civile a Tribunalului Iași și judecătorul Sofia Luca, Secția Penală a Tribunalului Iași

Seminarul la care au participat judecători ai Judecătoriei Ungheni, Fălești, Nisporeni, Iași, Hârlău, ai Tribunalului Iași și procurori din Procuratura raionului Ungheni s-a finalizat cu multiple dezbateri pe subiectele abordate, astfel încît toți participanții și-au expus opiniile asupra tematicilor discutate.

Președintele Judecătoriei Fălești, judecătorul Valentin Trișnevschi a precizat că „seminarele respective au o importanță deosebită pentru practica judiciară a Republicii Moldova și a  României. E bine să cunoaștem legislația și practica juridicară a ambelor state, astfel încît să intensificăm colaborarea reciprocă în domeniul jurisprudenței.” Cu aceeași opinie s-a expus și Președintele Judecătoriei Nisporeni, judecătorul Petru Triboi, care a mai evidențiat că asemenea seminare sunt benefice pentru toți.

****

Amintim că la data de 21 noiembrie 2014, Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași au semnat un protocol de colaborare al cărui principal obiectiv vizează cooperarea celor două instanţe. În scopul atingerii obiectivelor cooperării, prin protocolul de colaborare, părţile şi-au propus, printre altele, să organizeze periodic – cel puţin trimestrial – şi prin rotaţie, la sediul lor (sau într-o altă locaţie), activităţi de formare profesională comune şi, de asemenea, să invite reprezentanţii celeilalte părţi la reuniunile organizate sau găzduite, în cadrul cărora se vor dezbate probleme din domeniile de interes comun.