A A A

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDECĂTORIEI - MODEL UNGHENI 2021-2023

 

Judecătoria Ungheni și-a pus scopul să devină judecătorie-model prin îmbunătățirea serviciilor oferite justițiabililor, dar și prin implementarea soluțiilor inovatoare, prin trasnparență și receptivitate față de solicitările justițiabililor. Aceste obiective au fost incluse în Planul de dezvoltare al Judecătoriei pentru anii 2021-2023, eleborat și implementat cu sprijinul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”. Realizarea acțiunilor din acest Plan va transforma Judecătoria Ungheni într-o instanță cu înalte standarde de calitate.

Aflați mai multe detalii despre acțiunile deja realizate de instanță de la colegii noștri: președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, judecătoarea Mariana Stratan, grefiera Ludmila Caducenco și specialista principală în Secția Sistematizare, Generalizare, Monitorizare a Practicii Judiciare și Relații cu Publicul, Cristina Barbăneagră disponibil și pe FACEBOOK

#InstanteJudecatorestiModel

#JudecatoriaUngheni

Youtube video: