A A A

Audiența cetățenilor

 Orele 09:00 - 11:00,  a doua și a patra Miercuri a fiecărei luni.

Judecatoria Ungheni intervine cu solicitarea de a expedia toate cererile (amânare, examinare în lipsă, anexare acte, eliberare titlu executoriu/ copia hotararii/ copia sentintei, apel, recurs etc.) exclusiv la adresa Cancelariei:  juncancelaria@justice.md

 

 

Audiența cetățenilor de către președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Ungheni, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete. Pentru orice detalii, puteți contacta următoarea adresă de email: jun@justice.md